IMMOBILE

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
21 czerwca 2024 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
29 maja 2024 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
15 września 2023 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
1 września 2023 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
31 sierpnia 2023 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
2 czerwca 2023 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
30 maja 2023 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
24 października 2022 IMMOBILE NWZA ws. połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o.
30 września 2022 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 września 2022 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
9 września 2022 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
8 września 2022 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
10 czerwca 2022 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2022 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
28 maja 2021 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
13 października 2020 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
30 września 2020 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 września 2020 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
28 września 2020 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
29 czerwca 2020 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
8 maja 2020 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
6 grudnia 2019 IMMOBILE NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.
29 listopada 2019 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
8 października 2019 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
30 września 2019 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 września 2019 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
23 września 2019 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
25 czerwca 2019 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
16 kwietnia 2019 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
14 września 2018 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
7 września 2018 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
6 września 2018 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
8 czerwca 2018 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
29 maja 2018 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 IMMOBILE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 IMMOBILE Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
27 listopada 2017 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 września 2017 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
18 września 2017 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2017 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 sierpnia 2017 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 czerwca 2017 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2017 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 września 2016 IMMOBILE Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
26 sierpnia 2016 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 sierpnia 2016 IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
19 sierpnia 2016 IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
29 czerwca 2016 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok, połączenia ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o., wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
13 maja 2016 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 listopada 2015 IMMOBILE NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, utworzenia kapitału rezerwowego i zmian w składzie RN.
12 listopada 2015 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 października 2015 IMMOBILE NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmiany uchwały nr 23 z dnia 26.06.2015r. ZWZ w sprawie nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
27 sierpnia 2015 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
13 sierpnia 2015 IMMOBILE NWZA ws. zmiany statutu.
14 maja 2015 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
27 marca 2015 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty lub podziału zysku za 2014 rok.
20 marca 2015 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 IMMOBILE NWZA ws. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przeznaczenia zysku w spółce przejętej za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia straty w spółce przejętej za okres od 01.01.2014 do dnia 31.03.2014.
29 sierpnia 2014 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 IMMOBILE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 kwietnia 2014 IMMOBILE Początek notowań spółki MAKRUM (MKM) pod nazwą IMMOBILE (GKI), w związku ze zmianą firmy.
20 marca 2014 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 grudnia 2013 IMMOBILE NWZA ws. m.in. połączenia MAKRUM S.A. z IMMOBILE Sp. z o.o., upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 maja 2013 IMMOBILE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 marca 2013 IMMOBILE Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.557.974 akcji serii I i 2.614.462 akcji serii J.
14 listopada 2012 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 IMMOBILE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2012 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 IMMOBILE WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, zakupu nieruchomości przez spółkę zależą od członka zarządu, wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu "Stocznia Pomerania" a rzecz spółki zależnej.
20 marca 2012 IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 IMMOBILE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
26 października 2011 IMMOBILE NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, zmiany wynagradzania członków RN i członków Komitetu Audytu oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 IMMOBILE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
13 maja 2011 IMMOBILE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 IMMOBILE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.