AWBUD

Data Spółka Wydarzenie
7 kwietnia 2021 AWBUD Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
26 lutego 2021 AWBUD Dzień wykupu akcji spółki przez Maji Sp. z o.o. po cenie 1,08 zł za akcję.
19 lutego 2021 AWBUD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
21 grudnia 2020 AWBUD NWZA ws. uchylenia uchwał NWZA nr 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019 z 25 marca 2019 r., uchylenia uchwały ZWZA nr 14/2019 z 28 czerwca 2019 r., udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
27 listopada 2020 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 września 2020 AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
29 lipca 2020 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
25 czerwca 2020 AWBUD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.
22 maja 2020 AWBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.
29 listopada 2019 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
25 października 2019 AWBUD NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.
30 września 2019 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10 czerwca 2019 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
25 marca 2019 AWBUD NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych i in.
20 lutego 2019 AWBUD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
21 stycznia 2019 AWBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29 listopada 2018 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
15 listopada 2018 AWBUD NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
1 października 2018 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
12 października 2017 AWBUD NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
3 października 2017 AWBUD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.
2 października 2017 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2017 AWBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.
26 czerwca 2017 AWBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 lutego 2017 AWBUD NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
9 listopada 2016 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
2 sierpnia 2016 AWBUD NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
7 czerwca 2016 AWBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
12 maja 2016 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 marca 2016 AWBUD NWZA ws. zmiany uchwały nr 9/2011 NWZ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
18 marca 2016 AWBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
1 marca 2016 AWBUD NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2015 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
2 czerwca 2015 AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 AWBUD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 listopada 2014 AWBUD Scalenie akcji w stosunku 10:1.
3 listopada 2014 AWBUD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 października 2014 AWBUD Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 września 2014 AWBUD NWZA ws. m.in. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
6 sierpnia 2014 AWBUD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz zmiany statutu.
27 maja 2014 AWBUD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członków RN.
15 maja 2014 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 stycznia 2014 AWBUD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
21 marca 2013 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 stycznia 2013 AWBUD NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 września 2012 AWBUD NWZA ws. zmiany w składzie RN.
31 sierpnia 2012 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
5 czerwca 2012 AWBUD WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 grudnia 2011 AWBUD NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
2 czerwca 2011 AWBUD WZA
16 maja 2011 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
4 marca 2011 AWBUD Początek notowań spółki INSTAL (INS) pod nazwą AWBUD (AWB), w związku ze zmianą firmy.
28 lutego 2011 AWBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
1 lutego 2011 AWBUD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Petrofox S.A.
20 stycznia 2011 AWBUD NWZA ws. połączenia z Awbud sp. z o.o. w Fugasówce oraz zmian w statucie.
19 stycznia 2011 AWBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Petrofox S.A.
21 grudnia 2010 AWBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
20 grudnia 2010 AWBUD NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, akceptacji rozpoczęcia procedury połączenia z Awbud Sp. z o.o. oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
8 września 2010 AWBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.