CDRL

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 sierpnia 2024 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 maja 2024 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
29 marca 2024 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
17 listopada 2023 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
30 maja 2023 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
18 listopada 2022 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 sierpnia 2022 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 sierpnia 2022 CDRL Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
15 czerwca 2022 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
14 czerwca 2022 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
3 czerwca 2022 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
20 maja 2022 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 grudnia 2021 CDRL Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
2 grudnia 2021 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
1 grudnia 2021 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
25 listopada 2021 CDRL NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.
19 listopada 2021 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 sierpnia 2021 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 CDRL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 grudnia 2020 CDRL Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
9 grudnia 2020 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
8 grudnia 2020 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
2 grudnia 2020 CDRL NWZA ws. wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego spółki oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 12 listopada 2018 r.
27 listopada 2020 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 CDRL NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
28 sierpnia 2020 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
12 maja 2020 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
27 marca 2020 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
16 stycznia 2020 CDRL NWZA ws. ustalenia liczby członków w RN oraz powołania członka RN.
29 listopada 2019 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
31 października 2019 CDRL NWZA ws. połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie.
30 sierpnia 2019 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 CDRL Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
17 czerwca 2019 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
14 czerwca 2019 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
11 czerwca 2019 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.
30 maja 2019 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
8 kwietnia 2019 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 CDRL NWZA ws. udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych oraz przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu.
13 sierpnia 2018 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
1 czerwca 2018 CDRL Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
16 maja 2018 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
15 maja 2018 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
9 maja 2018 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
20 marca 2018 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
1 czerwca 2017 CDRL Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
17 maja 2017 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
16 maja 2017 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
15 maja 2017 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
20 marca 2017 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 lipca 2016 CDRL Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
29 czerwca 2016 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
28 czerwca 2016 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
17 maja 2016 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
10 czerwca 2015 CDRL Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
26 maja 2015 CDRL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
25 maja 2015 CDRL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
15 maja 2015 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
20 marca 2015 CDRL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 grudnia 2014 CDRL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
10 grudnia 2014 CDRL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 1.999.516 serii B, 50.544 serii C oraz 1.000.000 serii D.
9 grudnia 2014 CDRL Ostatni dzień notowań na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2014 CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 października 2014 CDRL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
15 października 2014 CDRL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 października 2014 CDRL Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
8 października 2014 CDRL Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
7 października 2014 CDRL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
6 października 2014 CDRL Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
29 września 2014 CDRL Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.