ELKOP

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
20 czerwca 2024 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
21 maja 2024 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
5 kwietnia 2024 ELKOP Publikacja raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
12 lipca 2023 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
26 maja 2023 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 kwietnia 2023 ELKOP Publikacja raportu za 2022 rok.
18 listopada 2022 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 września 2022 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
25 maja 2022 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
20 maja 2022 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 ELKOP Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 września 2021 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
17 maja 2021 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 ELKOP Publikacja raportu za 2020 rok.
1 lutego 2021 ELKOP Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.647.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
11 grudnia 2020 ELKOP Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
27 listopada 2020 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
18 sierpnia 2020 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
20 maja 2020 ELKOP Split akcji w stosunku 1:4.
29 kwietnia 2020 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 ELKOP Publikacja raportu za 2019 rok.
24 marca 2020 ELKOP NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
2 grudnia 2019 ELKOP NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
29 listopada 2019 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 ELKOP Wprowadzenie do obrotu na GPW 265.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
16 września 2019 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
9 września 2019 ELKOP NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2019 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
16 maja 2019 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
5 marca 2019 ELKOP Publikacja raportu za 2018 rok.
15 lutego 2019 ELKOP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
14 lutego 2019 ELKOP Scalenie akcji w stosunku 100:1.
7 lutego 2019 ELKOP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
4 lutego 2019 ELKOP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 stycznia 2019 ELKOP NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej oraz uchylenia uchwał NWZ z 03.01.2018r.
19 grudnia 2018 ELKOP NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
31 października 2018 ELKOP Split akcji w stosunku 1:50.
29 października 2018 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ELKOP NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 sierpnia 2018 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
5 czerwca 2018 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
30 maja 2018 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 ELKOP Publikacja raportu za 2017 rok.
29 marca 2018 ELKOP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
3 stycznia 2018 ELKOP NWZA ws. zmian w składzie RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą 6 NWZ z 28 grudnia 2016r., połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
9 listopada 2017 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 ELKOP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
6 września 2017 ELKOP Scalenie akcji w stosunku 5:1.
25 sierpnia 2017 ELKOP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
23 sierpnia 2017 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
6 lipca 2017 ELKOP NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
4 lipca 2017 ELKOP Wprowadzenie do obrotu na GPW 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
30 czerwca 2017 ELKOP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
20 czerwca 2017 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
6 czerwca 2017 ELKOP Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
10 maja 2017 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
1 marca 2017 ELKOP Publikacja raportu za 2016 rok.
28 grudnia 2016 ELKOP NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r.
8 listopada 2016 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
6 maja 2016 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
15 marca 2016 ELKOP Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 ELKOP NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
6 listopada 2015 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
24 sierpnia 2015 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S.A. (podział przez wydzielenie).
12 maja 2015 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 ELKOP Publikacja raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 ELKOP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 października 2014 ELKOP NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 ELKOP Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
12 czerwca 2014 ELKOP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 ELKOP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ELKOP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
18 marca 2014 ELKOP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 marca 2014 ELKOP Scalenie akcji w stosunku 7:1.
6 marca 2014 ELKOP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 lutego 2014 ELKOP Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 stycznia 2014 ELKOP NWZA ws. m. in. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 24 WZA z dnia 27.06.2012 r oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 sierpnia 2013 ELKOP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
12 lipca 2013 ELKOP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
19 czerwca 2013 ELKOP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
14 maja 2013 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 ELKOP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 ELKOP WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
15 maja 2012 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ELKOP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
1 marca 2012 ELKOP NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na połączenie ze spółkami zależnymi ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, "El-Eko Systems" SA w Chorzowie oraz Investment Friends Development SA w Płocku, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
4 listopada 2011 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ELKOP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ELKOP WZA
9 maja 2011 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ELKOP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 ELKOP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
6 października 2010 ELKOP Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG.