TXM

Data Spółka Wydarzenie
8 czerwca 2023 TXM Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
29 maja 2023 TXM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TXM Publikacja raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 TXM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 TXM Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 TXM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 TXM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TXM Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 TXM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 TXM NWZA ws. zmiany statutu.
31 sierpnia 2021 TXM Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 TXM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020, dalszego istnienia spółki, scalenia (resplitu / połączenia) akcji.
27 maja 2021 TXM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 TXM Publikacja raportu za 2020 rok.
3 grudnia 2020 TXM NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
27 listopada 2020 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 TXM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
1 lipca 2020 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 TXM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 marca 2020 TXM Split akcji w stosunku 1:50.
28 listopada 2019 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
19 września 2019 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 TXM ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.
31 maja 2019 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 maja 2019 TXM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 lutego 2019 TXM NWZA ws. zmian statutu.
4 grudnia 2018 TXM Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 listopada 2018 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
20 września 2018 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
10 września 2018 TXM NWZA ws. zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki.
10 lipca 2018 TXM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H oraz zmiany statutu.
14 czerwca 2018 TXM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
17 maja 2018 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2018 TXM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 TXM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 czerwca 2017 TXM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 TXM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
6 lutego 2017 TXM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
2 lutego 2017 TXM Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii A1, 107.900 akcji serii A2, 124.000 akcji serii A3, 986.100 akcji serii A4, 794.600 akcji serii B, 15.225.400 akcji serii C, 4.000.000 akcji serii E.
1 lutego 2017 TXM Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
29 grudnia 2016 TXM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 grudnia 2016 TXM Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
14 grudnia 2016 TXM Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
13 grudnia 2016 TXM Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
12 grudnia 2016 TXM Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
9 grudnia 2016 TXM Początek procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
7 grudnia 2016 TXM Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.