PLAYWAY

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
10 lipca 2024 PLAYWAY Wypłata dywidendy 21,82 zł na akcję.
3 lipca 2024 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 21,82 zł na akcję.
2 lipca 2024 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 21,82 zł na akcję.
20 czerwca 2024 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy, podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
31 maja 2024 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 sierpnia 2023 PLAYWAY Wypłata dywidendy 19,39 zł na akcję.
22 sierpnia 2023 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,39 zł na akcję.
21 sierpnia 2023 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,39 zł na akcję.
30 czerwca 2023 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2023 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
13 grudnia 2022 PLAYWAY NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu, powołania wiceprezesa zarządu oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania wiceprezesa zarządu spółki.
29 listopada 2022 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
6 lipca 2022 PLAYWAY Wypłata dywidendy 19,22 zł na akcję.
28 czerwca 2022 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,22 zł na akcję.
27 czerwca 2022 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję.
20 czerwca 2022 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
17 czerwca 2022 PLAYWAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
30 maja 2022 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 PLAYWAY Wypłata dywidendy 12,74 zł na akcję.
23 czerwca 2021 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję.
22 czerwca 2021 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.
15 czerwca 2021 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
28 maja 2021 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 marca 2021 PLAYWAY NWZA ws. zmian w składzie RN.
27 listopada 2020 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
27 listopada 2020 PLAYWAY NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki na rzecz podmiotu trzeciego, powołania obecnych członków zarządu na nową kadencję oraz zmian w składzie RN.
30 września 2020 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 PLAYWAY Wypłata dywidendy 9,46 zł na akcję.
22 czerwca 2020 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,46 zł na akcję.
19 czerwca 2020 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,46 zł na akcję.
15 czerwca 2020 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
29 maja 2020 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
29 lipca 2019 PLAYWAY Wypłata dywidendy 2,49 zł na akcję.
19 lipca 2019 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,49 zł na akcję.
18 lipca 2019 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,49 zł na akcję.
25 czerwca 2019 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2019 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 stycznia 2019 PLAYWAY NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 listopada 2018 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 września 2018 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 września 2018 PLAYWAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
24 lipca 2018 PLAYWAY Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
10 lipca 2018 PLAYWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
9 lipca 2018 PLAYWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.
27 czerwca 2018 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
28 maja 2018 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 PLAYWAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
27 listopada 2017 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 października 2017 PLAYWAY NWZA ws. sprawie zmian statutu.
25 września 2017 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 czerwca 2017 PLAYWAY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
26 maja 2017 PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 PLAYWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
25 listopada 2016 PLAYWAY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 listopada 2016 PLAYWAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
21 listopada 2016 PLAYWAY Dzień ostatniego notowania na GPW 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
19 października 2016 PLAYWAY Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.500.000 akcji serii A, 1.500.000 akcji serii B, 300.000 akcji serii C, 600.000 akcji serii D, 900.000 akcji serii E, 300.000 akcji serii F, 600.000 akcji serii G, 300.000 akcji serii H oraz 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
11 października 2016 PLAYWAY Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
7 października 2016 PLAYWAY Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
6 października 2016 PLAYWAY Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
5 października 2016 PLAYWAY Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
29 września 2016 PLAYWAY Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 września 2016 PLAYWAY Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.