MARVIPOL

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 sierpnia 2024 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 maja 2024 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
13 maja 2024 MARVIPOL Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
6 maja 2024 MARVIPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,06 zł na akcję.
2 maja 2024 MARVIPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,06 zł na akcję.
24 kwietnia 2024 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
15 marca 2024 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 MARVIPOL NWZA ws. połączenia ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
25 sierpnia 2023 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 maja 2023 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
24 marca 2023 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
25 sierpnia 2022 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
18 sierpnia 2022 MARVIPOL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN nowej kadencji.
27 maja 2022 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 MARVIPOL Wypłata dywidendy 1,14 zł na akcję.
20 kwietnia 2022 MARVIPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,14 zł na akcję.
19 kwietnia 2022 MARVIPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,14 zł na akcję.
14 kwietnia 2022 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
18 marca 2022 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 lutego 2022 MARVIPOL NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Spółki.
26 listopada 2021 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 sierpnia 2021 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
18 czerwca 2021 MARVIPOL Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
10 czerwca 2021 MARVIPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.
9 czerwca 2021 MARVIPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
1 czerwca 2021 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 MARVIPOL NWZA ws. powołania nowego członka RN.
22 marca 2021 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 MARVIPOL Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
15 września 2020 MARVIPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
14 września 2020 MARVIPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
31 sierpnia 2020 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 sierpnia 2020 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 marca 2020 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 grudnia 2019 MARVIPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi, wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej.
15 listopada 2019 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 sierpnia 2019 MARVIPOL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN.
25 czerwca 2019 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 MARVIPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
19 grudnia 2017 MARVIPOL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.000 akcji serii B i 1.551.852 akcji serii C.