RANKPROGR

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
23 maja 2024 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
23 listopada 2023 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
21 września 2023 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
25 maja 2023 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
26 maja 2022 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 września 2021 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
16 czerwca 2020 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 listopada 2018 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 RANKPROGR NWZA ws. powołania członka RN.
28 września 2018 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 RANKPROGR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
24 listopada 2017 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
4 października 2017 RANKPROGR NWZA ws. połączenia spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
27 września 2017 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2016.
25 maja 2017 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2015.
17 czerwca 2016 RANKPROGR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 maja 2016 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz likwidacji kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
15 maja 2015 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5 marca 2015 RANKPROGR Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
14 listopada 2014 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2, akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz zmian w składzie RN.
21 marca 2014 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 RANKPROGR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2013 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
8 lipca 2013 RANKPROGR NWZA ws. wyboru członków RN i ustalenia sposób wynagrodzenia członków RN.
14 czerwca 2013 RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
15 maja 2013 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 marca 2013 RANKPROGR Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
21 marca 2013 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 RANKPROGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 RANKPROGR WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz premii dla członków RN.
10 kwietnia 2012 RANKPROGR NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
4 kwietnia 2012 RANKPROGR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 marca 2012 RANKPROGR Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,35 zł na akcję.
24 marca 2012 RANKPROGR Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,35 zł na akcję.
21 marca 2012 RANKPROGR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
14 marca 2012 RANKPROGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
30 grudnia 2011 RANKPROGR Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
26 września 2011 RANKPROGR NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanie części przedsiębiorstwa.
1 lipca 2011 RANKPROGR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
29 czerwca 2011 RANKPROGR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
20 czerwca 2011 RANKPROGR WZA
10 listopada 2010 RANKPROGR Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.