HOLLYWOOD

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
30 maja 2024 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2022.
30 maja 2023 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
4 sierpnia 2022 HOLLYWOOD NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
23 czerwca 2022 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
30 maja 2022 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
4 marca 2022 HOLLYWOOD NWZA ws. wyrażenia zgody na sfinansowanie przez spółkę objęcia jej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania objęcia akcji spółki, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu oraz RN, powołania członka RN.
29 listopada 2021 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 lipca 2020 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
22 czerwca 2020 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
23 września 2019 HOLLYWOOD NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
19 września 2019 HOLLYWOOD Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.
16 września 2019 HOLLYWOOD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
22 sierpnia 2019 HOLLYWOOD NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
31 lipca 2019 HOLLYWOOD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
25 czerwca 2019 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
19 kwietnia 2019 HOLLYWOOD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 listopada 2018 HOLLYWOOD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 HOLLYWOOD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
30 maja 2018 HOLLYWOOD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
4 stycznia 2018 HOLLYWOOD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
29 grudnia 2017 HOLLYWOOD Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.700.000 akcji serii C, 800.000 akcji serii D, 2.414.295 akcji serii E 1.700.000 akcji serii F, 395.000 akcji serii G, 3.485.705 akcji serii H, 1.164.241 akcji serii I, 10.000.000 akcji serii J. Wykluczenie z obrotu na NC.
14 listopada 2017 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 października 2017 HOLLYWOOD NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.
11 sierpnia 2017 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
31 maja 2017 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 HOLLYWOOD NWZA ws. zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wyborów członków RN.
14 lutego 2017 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
18 listopada 2016 HOLLYWOOD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
14 listopada 2016 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
17 czerwca 2016 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
3 czerwca 2016 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
24 maja 2016 HOLLYWOOD NWZA ws. zmiany statutu poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
13 maja 2016 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 kwietnia 2016 HOLLYWOOD NWZA ws. zmiany statutu oraz wyborów członków RN.
29 lutego 2016 HOLLYWOOD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 HOLLYWOOD Pierwszy dzień notowań na NC 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 czerwca 2015 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G i H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
19 maja 2015 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
2 lutego 2015 HOLLYWOOD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 HOLLYWOOD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 maja 2014 HOLLYWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 HOLLYWOOD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 marca 2014 HOLLYWOOD Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.