TSGAMES

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2021 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 sierpnia 2021 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 maja 2021 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 TSGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 grudnia 2020 TSGAMES NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
23 listopada 2020 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 października 2020 TSGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.066 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
24 sierpnia 2020 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
10 czerwca 2020 TSGAMES Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.
3 czerwca 2020 TSGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.245 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
29 maja 2020 TSGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
28 maja 2020 TSGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
25 maja 2020 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 maja 2020 TSGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
23 marca 2020 TSGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 listopada 2019 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 TSGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
28 sierpnia 2019 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 TSGAMES Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.
5 czerwca 2019 TSGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
4 czerwca 2019 TSGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
24 maja 2019 TSGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
22 maja 2019 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 TSGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 stycznia 2019 TSGAMES NWZA ws. powołania członka RN, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia i in.
20 listopada 2018 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 czerwca 2018 TSGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 maja 2018 TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 TSGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
11 maja 2018 TSGAMES Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
24 kwietnia 2018 TSGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
20 kwietnia 2018 TSGAMES Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
19 kwietnia 2018 TSGAMES Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
18 kwietnia 2018 TSGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
12 kwietnia 2018 TSGAMES Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
10 kwietnia 2018 TSGAMES Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.