ATLANTIS

Data Spółka Wydarzenie
30 września 2024 ATLANTIS Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
29 kwietnia 2024 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023/2024.
15 kwietnia 2024 ATLANTIS Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
12 kwietnia 2024 ATLANTIS Scalenie akcji w stosunku 30:1.
11 kwietnia 2024 ATLANTIS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
8 kwietnia 2024 ATLANTIS Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym scaleniem akcji.
3 kwietnia 2024 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy spółki.
23 lutego 2024 ATLANTIS NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego oraz nabycia akcji własnych bez wartości nominalnej w celu umorzenia.
22 lutego 2024 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
2 lutego 2024 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW 326.250.000 akcji.
13 listopada 2023 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
16 października 2023 ATLANTIS Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
21 lipca 2023 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
21 czerwca 2023 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
28 kwietnia 2023 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022/2023.
22 lutego 2023 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023.
25 listopada 2022 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.
14 października 2022 ATLANTIS Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
4 maja 2022 ATLANTIS NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
29 kwietnia 2022 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.
4 kwietnia 2022 ATLANTIS NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
22 lutego 2022 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
7 stycznia 2022 ATLANTIS ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
25 listopada 2021 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
11 października 2021 ATLANTIS Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
29 kwietnia 2021 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
26 kwietnia 2021 ATLANTIS Wymiana (scalenie) akcji bez wartości nominalnej.
20 marca 2021 ATLANTIS NWZA ws. skupu akcji własnych spółki, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
17 lutego 2021 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000.000 akcji zwykłych.
19 stycznia 2021 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
7 grudnia 2020 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
25 listopada 2020 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
30 października 2020 ATLANTIS Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
26 maja 2020 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
24 lutego 2020 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
20 lutego 2020 ATLANTIS NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
29 listopada 2019 ATLANTIS Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
30 września 2019 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
2 września 2019 ATLANTIS NWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania RN za rok 2018.
17 czerwca 2019 ATLANTIS NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
29 kwietnia 2019 ATLANTIS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2019 ATLANTIS NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
19 listopada 2018 ATLANTIS NWZA ws. zmiany uchwał nr 23 i 27 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.
12 listopada 2018 ATLANTIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
18 czerwca 2018 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
30 maja 2018 ATLANTIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 ATLANTIS Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 ATLANTIS NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 16 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały nr 22 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego ATLANTIS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
7 listopada 2017 ATLANTIS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
21 sierpnia 2017 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
8 maja 2017 ATLANTIS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
13 marca 2017 ATLANTIS Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ATLANTIS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 ATLANTIS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
10 marca 2016 ATLANTIS Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 ATLANTIS NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
16 listopada 2015 ATLANTIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
15 maja 2015 ATLANTIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ATLANTIS Publikacja raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 ATLANTIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 października 2014 ATLANTIS NWZA ws. m.in. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 ATLANTIS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 ATLANTIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ATLANTIS Publikacja raportu za 2013 rok.
6 marca 2014 ATLANTIS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
5 marca 2014 ATLANTIS Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 lutego 2014 ATLANTIS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
4 lutego 2014 ATLANTIS NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
20 grudnia 2013 ATLANTIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
12 grudnia 2013 ATLANTIS Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
6 grudnia 2013 ATLANTIS NWZA ws. ujednolicenia oznaczenia emisji akcji, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
29 listopada 2013 ATLANTIS NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
14 listopada 2013 ATLANTIS Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
11 października 2013 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 sierpnia 2013 ATLANTIS Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 ATLANTIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
20 marca 2013 ATLANTIS NWZA ws. zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na GPW.
14 listopada 2012 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
9 lipca 2012 ATLANTIS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
26 czerwca 2012 ATLANTIS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
22 czerwca 2012 ATLANTIS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji.
15 czerwca 2012 ATLANTIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 maja 2012 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
10 maja 2012 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
20 marca 2012 ATLANTIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 listopada 2011 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ATLANTIS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
23 sierpnia 2011 ATLANTIS NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok oborowy 2010, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
21 lipca 2011 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
27 czerwca 2011 ATLANTIS WZA
10 maja 2011 ATLANTIS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in. oraz zmiany statutu.
9 maja 2011 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
5 kwietnia 2011 ATLANTIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
20 marca 2011 ATLANTIS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 ATLANTIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
26 stycznia 2011 ATLANTIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
17 grudnia 2010 ATLANTIS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 listopada 2010 ATLANTIS Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.