WINVEST

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 września 2024 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
9 maja 2024 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 kwietnia 2024 WINVEST Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
12 maja 2023 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
5 kwietnia 2023 WINVEST Publikacja raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 maja 2022 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
13 kwietnia 2022 WINVEST Publikacja raportu za 2021 rok.
9 grudnia 2021 WINVEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
29 listopada 2021 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 września 2021 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
28 maja 2021 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
21 maja 2021 WINVEST Publikacja raportu za 2020 rok.
31 marca 2021 WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
27 listopada 2020 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
2 października 2020 WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
30 września 2020 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 lipca 2020 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 WINVEST Publikacja raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
5 września 2019 WINVEST NWZA ws. powołania członków RN.
27 czerwca 2019 WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 WINVEST Publikacja raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
28 maja 2018 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 WINVEST Publikacja raportu za 2017 rok.
26 lutego 2018 WINVEST NWZA ws. powołania członków RN.
7 grudnia 2017 WINVEST NWZA ws. powołania członków RN.
20 listopada 2017 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
29 maja 2017 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 WINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 października 2016 WINVEST NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
28 września 2016 WINVEST NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.
31 sierpnia 2016 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 WINVEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
13 maja 2016 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 WINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
29 października 2015 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.461.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
31 sierpnia 2015 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
1 lipca 2015 WINVEST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PJW Holdings Limited.
26 czerwca 2015 WINVEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, skupu akcji własnych, dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym.
18 czerwca 2015 WINVEST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PJW Holdings Limited.
15 maja 2015 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 WINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
19 września 2014 WINVEST NWZA ws. wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 czerwca 2014 WINVEST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 WINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 WINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
17 marca 2014 WINVEST Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
14 marca 2014 WINVEST Scalenie akcji w stosunku 80:1.
7 marca 2014 WINVEST Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 marca 2014 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 148.738.177 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
3 marca 2014 WINVEST Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
25 stycznia 2014 WINVEST NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 26.04.2010r, uchylenia uchwały nr 48 WZA z dnia 29.06.2013r, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
22 stycznia 2014 WINVEST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
9 stycznia 2014 WINVEST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
14 listopada 2013 WINVEST Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
18 września 2013 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000.000 akcji serii J, 250.000.000 akcji serii K, 329.970.000 akcji serii L i 362.181.312 akcji serii O.
30 sierpnia 2013 WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
29 lipca 2013 WINVEST Początek notowań spółki IGROUP (IGR) pod nazwą WINVEST (WIS), w związku ze zmianą firmy.
29 czerwca 2013 WINVEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, połączenia ze spółką W Investments S.A. oraz scalenia (połączenia) akcji.
17 maja 2013 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.707.459 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
15 maja 2013 WINVEST Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 WINVEST Publikacja raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 WINVEST Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 grudnia 2012 WINVEST NWZA
14 listopada 2012 WINVEST NWZA
6 listopada 2012 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 października 2012 WINVEST NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
13 sierpnia 2012 WINVEST NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w składzie RN i in.
30 lipca 2012 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N.
17 lipca 2012 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
5 czerwca 2012 WINVEST WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2012 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
19 marca 2012 WINVEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 WINVEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
16 lutego 2011 WINVEST NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
9 listopada 2010 WINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
19 października 2010 WINVEST Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG.
18 października 2010 WINVEST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.