EKOEXPORT

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
2 sierpnia 2024 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 maja 2024 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
22 kwietnia 2024 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 listopada 2023 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9 października 2023 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 października 2023 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 sierpnia 2023 EKOEXPORT NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
12 grudnia 2022 EKOEXPORT NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zastawu rejestrowego z członkiem RN oraz z prokurentem.
25 listopada 2022 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
18 sierpnia 2022 EKOEXPORT NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
29 czerwca 2022 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
4 maja 2021 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
23 listopada 2020 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
15 lipca 2020 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12 czerwca 2020 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
5 czerwca 2020 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 września 2019 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 czerwca 2019 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
2 maja 2019 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
30 kwietnia 2019 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
10 kwietnia 2019 EKOEXPORT NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka RN.
1 marca 2019 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 972.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
11 stycznia 2019 EKOEXPORT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
7 grudnia 2018 EKOEXPORT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem prawa poboru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka RN.
29 listopada 2018 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
20 czerwca 2018 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
2 maja 2018 EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 kwietnia 2018 EKOEXPORT Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
18 grudnia 2017 EKOEXPORT NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę warunków pożyczek pieniężnych z członkiem RN oraz prezesem zarządu.
6 grudnia 2017 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 listopada 2017 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 października 2017 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 645.870 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
9 października 2017 EKOEXPORT NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, zmiany uchwał WZ z 25.08.2017 r. nr 3, nr 4 oraz nr 5.
2 października 2017 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
25 sierpnia 2017 EKOEXPORT NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami RN oraz prokurentem.
6 czerwca 2017 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2016 rok.
21 kwietnia 2017 EKOEXPORT NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
12 lipca 2016 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
28 czerwca 2016 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2015 rok.
26 lutego 2016 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
12 czerwca 2015 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 października 2014 EKOEXPORT Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
29 sierpnia 2014 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
20 sierpnia 2014 EKOEXPORT NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
26 maja 2014 EKOEXPORT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
22 maja 2014 EKOEXPORT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
14 maja 2014 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 EKOEXPORT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, uchwalenia kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 kwietnia 2014 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
25 lutego 2014 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
21 stycznia 2014 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW 572.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 listopada 2013 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
31 lipca 2013 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 EKOEXPORT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
6 maja 2013 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 EKOEXPORT Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
15 czerwca 2012 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
5 czerwca 2012 EKOEXPORT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
1 czerwca 2012 EKOEXPORT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
25 maja 2012 EKOEXPORT WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
18 kwietnia 2012 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 EKOEXPORT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
24 października 2011 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
30 sierpnia 2011 EKOEXPORT Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
21 lipca 2011 EKOEXPORT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
27 czerwca 2011 EKOEXPORT WZA
10 maja 2011 EKOEXPORT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
26 kwietnia 2011 EKOEXPORT Publikacja raportu za 2010 rok.
19 kwietnia 2011 EKOEXPORT NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
18 lutego 2011 EKOEXPORT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
30 grudnia 2010 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 grudnia 2010 EKOEXPORT Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G i H.
27 grudnia 2010 EKOEXPORT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
11 października 2010 EKOEXPORT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
8 października 2010 EKOEXPORT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.