KANIA

Data Spółka Wydarzenie
13 kwietnia 2021 KANIA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
27 listopada 2020 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 KANIA Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
10 czerwca 2019 KANIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
30 maja 2019 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 KANIA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 KANIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2018 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 KANIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
22 maja 2018 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
13 marca 2018 KANIA Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 KANIA NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń.
30 sierpnia 2017 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
5 czerwca 2017 KANIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 KANIA Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 KANIA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 KANIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
21 marca 2016 KANIA Publikacja raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 KANIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2015 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
25 maja 2015 KANIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11 marca 2015 KANIA Publikacja raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 KANIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bahrija Limited.
13 lutego 2015 KANIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bahrija Limited.
14 listopada 2014 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
2 czerwca 2014 KANIA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 KANIA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 KANIA NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
27 sierpnia 2013 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
13 maja 2013 KANIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
7 maja 2013 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 KANIA Publikacja raportu za 2012 rok.
4 grudnia 2012 KANIA NWZA ws. połączenia ze spółką Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie.
14 listopada 2012 KANIA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 KANIA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
31 sierpnia 2012 KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
18 czerwca 2012 KANIA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 KANIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Henryka Kanię.
18 maja 2012 KANIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Henryka Kanię.
15 maja 2012 KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 KANIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
5 kwietnia 2012 KANIA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 marca 2012 KANIA Początek notowań spółki IZNS (IZN) pod nazwą KANIA (KAN), w związku ze zmianą firmy.
5 marca 2012 KANIA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
29 lutego 2012 KANIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 grudnia 2011 KANIA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie RN i w statucie.
14 listopada 2011 KANIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 KANIA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2011 KANIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 KANIA WZA
13 maja 2011 KANIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
8 kwietnia 2011 KANIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
13 grudnia 2010 KANIA NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.