ELEMENTAL

Data Spółka Wydarzenie
25 lutego 2021 ELEMENTAL Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z udzieleniem spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym.
23 grudnia 2020 ELEMENTAL Dzień wykupu akcji spółki przez EFF B.V. po cenie 2,42 zł za akcję.
18 grudnia 2020 ELEMENTAL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
27 listopada 2020 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
27 października 2020 ELEMENTAL NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
21 października 2020 ELEMENTAL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.
30 września 2020 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
21 września 2020 ELEMENTAL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.
27 sierpnia 2020 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
29 lipca 2020 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
24 lutego 2020 ELEMENTAL NWZA ws. zmiany statutu.
16 grudnia 2019 ELEMENTAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru oraz zmiany statutu.
21 listopada 2019 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
16 września 2019 ELEMENTAL NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.
26 czerwca 2019 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
23 maja 2019 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 stycznia 2019 ELEMENTAL NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
22 listopada 2018 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 maja 2018 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
24 maja 2018 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
26 kwietnia 2018 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
24 listopada 2017 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
7 czerwca 2017 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
26 maja 2017 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
21 grudnia 2016 ELEMENTAL NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia wybranego przez RN, członka RN oraz zmian w składzie RN.
10 listopada 2016 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 czerwca 2016 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
13 maja 2016 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 października 2015 ELEMENTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
26 października 2015 ELEMENTAL Dzień ostatniego notowania na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
6 października 2015 ELEMENTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
9 września 2015 ELEMENTAL NWZA ws. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z pozbawieniem prawa poboru, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2015 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
11 czerwca 2015 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
20 maja 2015 ELEMENTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.641.664 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
15 maja 2015 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 października 2014 ELEMENTAL NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru akcji serii O, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 czerwca 2014 ELEMENTAL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 lutego 2014 ELEMENTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N.
31 stycznia 2014 ELEMENTAL Ostatni dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
20 grudnia 2013 ELEMENTAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
19 grudnia 2013 ELEMENTAL NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 5.04.2013r oraz zmiany statutu.
18 grudnia 2013 ELEMENTAL Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela.
18 grudnia 2013 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
5 grudnia 2013 ELEMENTAL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów instytucjonalnych.
2 grudnia 2013 ELEMENTAL Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów instytucjonalnych.
29 listopada 2013 ELEMENTAL Zakończenie zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 listopada 2013 ELEMENTAL Początek zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
14 listopada 2013 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na NC 11.688.800 akcji serii L i 13.333.334 akcji serii N.
16 maja 2013 ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
15 maja 2013 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na NC 1.626.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 maja 2013 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 ELEMENTAL NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
16 kwietnia 2013 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
27 marca 2013 ELEMENTAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
5 marca 2013 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na NC 512.040 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
14 lutego 2013 ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
11 lutego 2013 ELEMENTAL NWZA ws. zmiany statutu.
4 lutego 2013 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
21 listopada 2012 ELEMENTAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, G i H.
14 listopada 2012 ELEMENTAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 października 2012 ELEMENTAL NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2012 ELEMENTAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
16 lipca 2012 ELEMENTAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 lipca 2012 ELEMENTAL Debiut spółki na NC.