TARCZYNSKI

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 czerwca 2024 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
29 maja 2024 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
22 czerwca 2023 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
21 czerwca 2023 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
15 czerwca 2023 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.
30 maja 2023 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 lutego 2023 TARCZYNSKI NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych, wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz następczej zgody na umowy pożyczki, powołania członka RN.
29 listopada 2022 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 września 2022 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
7 lipca 2022 TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
30 czerwca 2022 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
29 czerwca 2022 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
23 czerwca 2022 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
30 maja 2022 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 września 2021 TARCZYNSKI NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.
14 czerwca 2021 TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
7 czerwca 2021 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
4 czerwca 2021 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
31 maja 2021 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
30 kwietnia 2021 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
8 marca 2021 TARCZYNSKI NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm. oraz wynagrodzenia dla członków RN.
17 grudnia 2020 TARCZYNSKI NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy spółki – pani Elżbiety Tarczyńskiej i pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł dla każdego z nich.
27 listopada 2020 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 sierpnia 2020 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
29 maja 2020 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 lipca 2019 TARCZYNSKI NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.
26 czerwca 2019 TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
21 czerwca 2019 TARCZYNSKI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
18 czerwca 2019 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
17 czerwca 2019 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
11 czerwca 2019 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
24 maja 2019 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
16 maja 2019 TARCZYNSKI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 marca 2019 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 listopada 2018 TARCZYNSKI NWZA ws. połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna ze spółką Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
23 listopada 2018 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
3 sierpnia 2018 TARCZYNSKI NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
11 czerwca 2018 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
25 maja 2018 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 lutego 2018 TARCZYNSKI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.
26 lutego 2018 TARCZYNSKI NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22 lutego 2018 TARCZYNSKI Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l. z 12,60 zł na 14 zł za sztukę.
13 lutego 2018 TARCZYNSKI Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l. z 10,50 zł na 12,60 zł za sztukę.
30 stycznia 2018 TARCZYNSKI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.
15 stycznia 2018 TARCZYNSKI NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN, finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki.
10 listopada 2017 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 TARCZYNSKI Wyplata dywidendy 0,65 zł na akcję.
31 maja 2017 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
30 maja 2017 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
12 maja 2017 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
10 marca 2017 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 listopada 2016 TARCZYNSKI NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 sierpnia 2016 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
11 maja 2016 TARCZYNSKI Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
6 maja 2016 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 TARCZYNSKI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
22 kwietnia 2016 TARCZYNSKI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
15 kwietnia 2016 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
4 marca 2016 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
6 listopada 2015 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 czerwca 2015 TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
15 maja 2015 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 marca 2015 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 maja 2014 TARCZYNSKI ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
14 maja 2014 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
6 marca 2014 TARCZYNSKI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
10 lipca 2013 TARCZYNSKI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy.
8 lipca 2013 TARCZYNSKI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.346.936 akcji serii B, 2.000.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii F.
5 lipca 2013 TARCZYNSKI Ostatni dzień notowań na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
18 czerwca 2013 TARCZYNSKI Debiut spółki na GPW.
4 czerwca 2013 TARCZYNSKI Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
29 maja 2013 TARCZYNSKI Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
28 maja 2013 TARCZYNSKI Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
22 maja 2013 TARCZYNSKI Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.