BORYSZEW

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
4 czerwca 2024 BORYSZEW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
27 maja 2024 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
24 maja 2024 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
20 maja 2024 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2023 rok.
16 maja 2024 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
17 kwietnia 2024 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
17 sierpnia 2023 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
5 czerwca 2023 BORYSZEW Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
29 maja 2023 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
26 maja 2023 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
22 maja 2023 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysków niepodzielonych oraz kapitałów które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
19 maja 2023 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
20 marca 2023 BORYSZEW NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 grudnia 2022 BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Hutmen Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej) oraz zmian w składzie RN.
10 listopada 2022 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
10 czerwca 2022 BORYSZEW Wypłata dywidendy 0,92 zł na akcję.
3 czerwca 2022 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,92 zł na akcję.
2 czerwca 2022 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
27 maja 2022 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.
26 maja 2022 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 października 2021 BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. jako spółki przejmującej ze spółką SPV Impexmetal Spółka z o.o. jako spółki przejmowanej 1 oraz spółką Impex – invest Sp. z o. o. jako spółki przejmowanej 2, zmiany statutu, zatwierdzenia wyboru członka RN, zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 23 lipca 2020 roku oraz zmian w składzie RN.
24 września 2021 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
28 maja 2021 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 stycznia 2021 BORYSZEW NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia wyboru członka RN, zmiany uchwały nr 22 ZWZA z dnia 25 czerwca 2019 oraz zmiany w składzie RN.
29 listopada 2020 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
23 lipca 2020 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
29 czerwca 2020 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o.
28 maja 2020 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
17 września 2019 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
29 maja 2019 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
22 listopada 2018 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
14 czerwca 2018 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
14 maja 2018 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 sierpnia 2017 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
18 maja 2017 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
15 maja 2017 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
29 marca 2017 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 czerwca 2016 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
16 maja 2016 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 grudnia 2015 BORYSZEW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
16 listopada 2015 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 października 2015 BORYSZEW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 lipca 2015 BORYSZEW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
2 lipca 2015 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
1 lipca 2015 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 maja 2015 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
28 kwietnia 2015 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
20 marca 2015 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
28 listopada 2014 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2014 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
2 kwietnia 2014 BORYSZEW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
1 kwietnia 2014 BORYSZEW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
21 marca 2014 BORYSZEW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
17 marca 2014 BORYSZEW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
27 lutego 2014 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 lutego 2014 BORYSZEW NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
25 listopada 2013 BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. z Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 BORYSZEW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
30 sierpnia 2013 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 BORYSZEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
21 czerwca 2013 BORYSZEW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
15 maja 2013 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 BORYSZEW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 listopada 2012 BORYSZEW NWZA ws. połączenia Boryszew SA ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 maja 2012 BORYSZEW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
16 marca 2012 BORYSZEW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
29 lutego 2012 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
13 października 2011 BORYSZEW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2011 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
24 sierpnia 2011 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
23 sierpnia 2011 BORYSZEW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
22 lipca 2011 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
15 lipca 2011 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
28 czerwca 2011 BORYSZEW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru zwykłych na okaziciela serii G.
16 czerwca 2011 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 czerwca 2011 BORYSZEW WZA
12 maja 2011 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 kwietnia 2011 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 lutego 2011 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 grudnia 2010 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
30 grudnia 2010 BORYSZEW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
22 grudnia 2010 BORYSZEW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
24 listopada 2010 BORYSZEW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 listopada 2010 BORYSZEW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
10 listopada 2010 BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
8 października 2010 BORYSZEW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.