MLPGROUP

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
22 sierpnia 2024 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 czerwca 2024 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
20 maja 2024 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
18 marca 2024 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
23 sierpnia 2023 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
18 maja 2023 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
17 marca 2023 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 stycznia 2023 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.621.343 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
11 stycznia 2023 MLPGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 2.621.343 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 grudnia 2022 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.621.343 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 listopada 2022 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 sierpnia 2022 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
18 maja 2022 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 MLPGROUP NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
16 marca 2022 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 listopada 2021 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
25 sierpnia 2021 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
16 czerwca 2021 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 czerwca 2021 MLPGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 maja 2021 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
25 maja 2021 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 marca 2021 MLPGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
17 marca 2021 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 grudnia 2020 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 grudnia 2020 MLPGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 listopada 2020 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
6 listopada 2020 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
25 sierpnia 2020 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
25 maja 2020 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 marca 2020 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 grudnia 2019 MLPGROUP Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
20 grudnia 2019 MLPGROUP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
19 grudnia 2019 MLPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
15 listopada 2019 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 sierpnia 2019 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
22 maja 2019 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 marca 2019 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
8 października 2018 MLPGROUP Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
1 października 2018 MLPGROUP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
28 września 2018 MLPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
22 sierpnia 2018 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 czerwca 2018 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
14 maja 2018 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 marca 2018 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 sierpnia 2017 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
5 czerwca 2017 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
19 maja 2017 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 marca 2017 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 czerwca 2016 MLPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 maja 2016 MLPGROUP Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
13 maja 2016 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 MLPGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
9 maja 2016 MLPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
18 kwietnia 2016 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
14 marca 2016 MLPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 sierpnia 2015 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 MLPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
13 maja 2015 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 marca 2015 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 MLPGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
9 maja 2014 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
15 stycznia 2014 MLPGROUP NWZA ws. powołania i wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
18 listopada 2013 MLPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.440.000 akcji serii A, 3.654.379 akcji serii B, 3.018.876 akcji serii C.
15 listopada 2013 MLPGROUP Ostatni dzień notowań na GPW 3.018.876 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2013 MLPGROUP Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 października 2013 MLPGROUP Debiut spółki na GPW.
18 października 2013 MLPGROUP Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych.
16 października 2013 MLPGROUP Początek zapisów inwestorów instytucjonalnych.
15 października 2013 MLPGROUP Zakończenie budowania księgi popytu i zapisów inwestorów indywidualnych.
8 października 2013 MLPGROUP Początek budowania księgi popytu i przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.