MABION

Data Spółka Wydarzenie
5 listopada 2024 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
10 września 2024 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
17 czerwca 2024 MABION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
14 maja 2024 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
16 kwietnia 2024 MABION Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 MABION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
12 września 2023 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
7 lipca 2023 MABION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
23 maja 2023 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 MABION Publikacja raportu za 2022 rok.
16 grudnia 2022 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
24 listopada 2022 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
21 czerwca 2022 MABION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
21 kwietnia 2022 MABION Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 września 2021 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 MABION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
20 maja 2021 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 MABION Publikacja raportu za 2020 rok.
19 kwietnia 2021 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
16 kwietnia 2021 MABION Dzień ostatniego notowania na GPW 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U.
25 marca 2021 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U.
19 marca 2021 MABION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
23 lutego 2021 MABION NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
18 lutego 2021 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
23 listopada 2020 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
22 września 2020 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
15 czerwca 2020 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
25 maja 2020 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 MABION Publikacja raportu za 2019 rok.
29 stycznia 2020 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 514.773 akcji serii P i 9.500 akcji serii S.
29 listopada 2019 MABION NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
14 listopada 2019 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 września 2019 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
16 maja 2019 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 MABION Publikacja raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 września 2018 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
12 czerwca 2018 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.405.999 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
30 maja 2018 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
8 maja 2018 MABION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 kwietnia 2018 MABION Publikacja raportu za 2017 rok.
18 kwietnia 2018 MABION NWZA ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz zmiany statutu.
19 marca 2018 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.
29 listopada 2017 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
29 maja 2017 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 MABION Publikacja raportu za 2016 rok.
16 lutego 2017 MABION NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmiany polityki rachunkowości, odwołania i powołania członków RN.
15 listopada 2016 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
7 czerwca 2016 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11 maja 2016 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 MABION Publikacja raportu za 2015 rok.
18 grudnia 2015 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 510.000 akcji serii L oraz 360.000 akcji serii M.
16 listopada 2015 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 MABION NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez zarząd oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2015 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 MABION Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
2 lipca 2014 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
26 czerwca 2014 MABION ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 MABION NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 MABION Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 MABION Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
17 czerwca 2013 MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
14 czerwca 2013 MABION Ostatni dzień notowań na GPW 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
12 czerwca 2013 MABION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 MABION Publikacja raportu za 2012 rok.
25 kwietnia 2013 MABION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
23 kwietnia 2013 MABION Debiut spółki na GPW.
22 kwietnia 2013 MABION Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
25 marca 2013 MABION Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
20 marca 2013 MABION Początek zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
18 marca 2013 MABION Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy detalicznej.
15 marca 2013 MABION Początek zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy detalicznej.
14 marca 2013 MABION Budowa księgi popytu (do godz. 15:00) na akcje serii J.
14 lutego 2013 MABION Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 grudnia 2012 MABION NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MABION Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 MABION WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11 czerwca 2012 MABION Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 MABION NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D i H oraz ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW.
15 maja 2012 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 MABION NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru i in.
14 lutego 2012 MABION Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MABION Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 MABION Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 MABION WZA
7 czerwca 2011 MABION Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 MABION Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
15 lutego 2011 MABION Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.