PCFGROUP

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
4 czerwca 2024 PCFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 PCFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
11 grudnia 2023 PCFGROUP NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu RN.
29 listopada 2023 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
21 września 2023 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
12 września 2023 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.510.904 akcje zwykłe na okaziciela serii G.
7 sierpnia 2023 PCFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii G, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii G, oraz zmiany statutu.
19 lipca 2023 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 3.343.037 akcji serii F.
27 czerwca 2023 PCFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 PCFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 lutego 2023 PCFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii F, oraz zmiany statutu.
28 listopada 2022 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
3 sierpnia 2022 PCFGROUP Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
8 lipca 2022 PCFGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
7 lipca 2022 PCFGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
28 czerwca 2022 PCFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
30 maja 2022 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 PCFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
13 kwietnia 2022 PCFGROUP NWZA ws. zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka RN, zmiany regulaminu RN i przyjęcia tekstu jednolitego.
29 listopada 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
9 sierpnia 2021 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 lipca 2021 PCFGROUP Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
30 czerwca 2021 PCFGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
29 czerwca 2021 PCFGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
22 czerwca 2021 PCFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 PCFGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 maja 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
24 maja 2021 PCFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 kwietnia 2021 PCFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 lutego 2021 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2 lutego 2021 PCFGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 2.062.512 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
18 grudnia 2020 PCFGROUP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 27.500.000 akcji serii A oraz 2.062.512 praw do akcji serii B.
9 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
7 grudnia 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
4 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
26 listopada 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
24 listopada 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.