PCFGROUP

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
9 sierpnia 2021 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 lipca 2021 PCFGROUP Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
30 czerwca 2021 PCFGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
29 czerwca 2021 PCFGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
22 czerwca 2021 PCFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 PCFGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 maja 2021 PCFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
24 maja 2021 PCFGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 kwietnia 2021 PCFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 lutego 2021 PCFGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2 lutego 2021 PCFGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 2.062.512 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
18 grudnia 2020 PCFGROUP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 27.500.000 akcji serii A oraz 2.062.512 praw do akcji serii B.
9 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
7 grudnia 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
4 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 grudnia 2020 PCFGROUP Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
26 listopada 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
24 listopada 2020 PCFGROUP Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.