IBSM

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 IBSM Publikacja raportu za 2023 rok.
7 grudnia 2023 IBSM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
21 listopada 2023 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
22 września 2023 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
19 maja 2023 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 IBSM Publikacja raportu za 2022 rok.
22 listopada 2022 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
8 listopada 2022 IBSM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
14 września 2022 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
20 maja 2022 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 IBSM Publikacja raportu za 2021 rok.
30 listopada 2021 IBSM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
29 listopada 2021 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 września 2021 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
11 czerwca 2021 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 czerwca 2021 IBSM Publikacja raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 lipca 2020 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
16 lipca 2020 IBSM ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
15 maja 2020 IBSM Publikacja raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019 IBSM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 września 2019 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 IBSM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 IBSM Publikacja raportu za 2018 rok.
24 kwietnia 2019 IBSM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
11 kwietnia 2019 IBSM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
27 listopada 2018 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 IBSM ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
28 maja 2018 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 IBSM Publikacja raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
26 września 2017 IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 IBSM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2017 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 IBSM NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
31 sierpnia 2016 IBSM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
31 maja 2016 IBSM ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
13 maja 2016 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 IBSM ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
21 marca 2016 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 października 2015 IBSM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
27 października 2015 IBSM Scalenie akcji w stosunku 40:1.
20 października 2015 IBSM Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 października 2015 IBSM Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 września 2015 IBSM NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
16 września 2015 IBSM NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 sierpnia 2015 IBSM NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
15 maja 2015 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 IBSM Początek notowań spółki PPG (PPG) pod nazwą IBSM (IBS), w związku ze zmianą firmy.
22 kwietnia 2015 IBSM ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
23 marca 2015 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
4 marca 2015 IBSM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2014 IBSM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
14 listopada 2014 IBSM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
20 sierpnia 2014 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
21 maja 2014 IBSM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 IBSM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 IBSM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
16 kwietnia 2014 IBSM Scalenie akcji w stosunku 50:1.
9 kwietnia 2014 IBSM Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 kwietnia 2014 IBSM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 marca 2014 IBSM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
17 marca 2014 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
4 marca 2014 IBSM NWZA ws. połączenia poszczególnych serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
3 marca 2014 IBSM Wprowadzenie do obrotu na GPW 58.000.871 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
7 listopada 2013 IBSM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
22 sierpnia 2013 IBSM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 IBSM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
25 czerwca 2013 IBSM Debiut spółki na GPW.
24 czerwca 2013 IBSM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
15 maja 2013 IBSM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10 maja 2013 IBSM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
18 marca 2013 IBSM Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Dużych Inwestorów.
15 marca 2013 IBSM Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej.
4 marca 2013 IBSM Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Dużych Inwestorów.
1 marca 2013 IBSM Zakończenie budowania księgi popytu akcji zwykłych na okaziciela serii E.
18 lutego 2013 IBSM Początek budowania księgi popytu akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 stycznia 2013 IBSM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 IBSM NWZA ws. uchylenia uchwał 7 i 8 NWZA z 16 lutego 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2012 IBSM WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
16 lutego 2012 IBSM NWZA ws. uchylenia uchwał 22 i 23 ZWZ z 29 czerwca 2011, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
14 lutego 2012 IBSM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 IBSM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 września 2011 IBSM Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 sierpnia 2011 IBSM Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 IBSM WZA
31 maja 2011 IBSM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
25 maja 2011 IBSM Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 IBSM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 IBSM Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 grudnia 2010 IBSM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC.