GOBARTO

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
15 maja 2024 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
27 marca 2024 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
30 sierpnia 2023 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
25 maja 2023 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 maja 2023 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.
29 marca 2023 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
8 września 2022 GOBARTO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
31 sierpnia 2022 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
1 lipca 2022 GOBARTO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
25 maja 2022 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.
18 maja 2022 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 marca 2022 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 lutego 2022 GOBARTO NWZA ws. połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana).
25 listopada 2021 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 września 2021 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
26 maja 2021 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.
24 maja 2021 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 GOBARTO NWZA ws. zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018, połączenia GOBARTO S.A. ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz powołania RN VII Kadencji.
12 listopada 2020 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 czerwca 2020 GOBARTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytej straty za rok 2018.
13 maja 2020 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 maja 2019 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
15 maja 2019 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 listopada 2018 GOBARTO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
21 sierpnia 2018 GOBARTO Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
15 maja 2018 GOBARTO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
22 marca 2018 GOBARTO Publikacja raportu za 2017 rok.
28 grudnia 2017 GOBARTO NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu.
15 listopada 2017 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 października 2017 GOBARTO NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
24 sierpnia 2017 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
16 maja 2017 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
29 marca 2017 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 stycznia 2017 GOBARTO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
10 stycznia 2017 GOBARTO Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. na 7,25 za sztukę.
16 grudnia 2016 GOBARTO Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. na 6,15 za sztukę.
30 listopada 2016 GOBARTO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
8 listopada 2016 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
21 października 2016 GOBARTO Początek notowań spółki DUDA (DUD) pod nazwą GOBARTO (GOB), w związku ze zmianą firmy.
25 sierpnia 2016 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 czerwca 2016 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz połączenia ze spółkami zależnymi.
11 maja 2016 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 grudnia 2015 GOBARTO NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu.
5 listopada 2015 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
7 lipca 2015 GOBARTO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
25 czerwca 2015 GOBARTO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
19 czerwca 2015 GOBARTO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
10 czerwca 2015 GOBARTO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
13 maja 2015 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
23 grudnia 2014 GOBARTO NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 listopada 2014 GOBARTO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
13 listopada 2014 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 października 2014 GOBARTO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
27 sierpnia 2014 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
4 lipca 2014 GOBARTO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 lipca 2014 GOBARTO Scalenie akcji w stosunku 10:1.
24 czerwca 2014 GOBARTO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
17 czerwca 2014 GOBARTO Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 maja 2014 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 GOBARTO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
19 marca 2014 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 GOBARTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
10 maja 2013 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 stycznia 2013 GOBARTO NWZA ws. zmian w RN.
19 listopada 2012 GOBARTO NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 GOBARTO WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, powołania członków RN, wyznaczenia Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
20 marca 2012 GOBARTO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 GOBARTO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
8 listopada 2011 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
21 września 2011 GOBARTO NWZA ws. m.in. zmiany statutu w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
29 sierpnia 2011 GOBARTO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
21 czerwca 2011 GOBARTO WZA
14 kwietnia 2011 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
29 grudnia 2010 GOBARTO NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych.
17 listopada 2010 GOBARTO NWZA
9 listopada 2010 GOBARTO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.