PAMAPOL

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
12 września 2024 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
22 listopada 2023 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
12 września 2023 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
25 maja 2023 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 kwietnia 2023 PAMAPOL NWZA ws. zatwierdzenia zmiany zabezpieczeń na majątku i akcjach spółki.
22 listopada 2022 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 października 2022 PAMAPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,79 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MP Inwestors S.a r.l. oraz Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.
13 września 2022 PAMAPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,79 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MP Inwestors S.a r.l. oraz Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.
8 września 2022 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
25 maja 2022 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 marca 2022 PAMAPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18 listopada 2021 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
3 września 2021 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7 maja 2021 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 lipca 2020 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
16 czerwca 2020 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
30 maja 2019 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
26 listopada 2018 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
17 sierpnia 2018 PAMAPOL NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
12 lipca 2018 PAMAPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
9 lipca 2018 PAMAPOL Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 1 zł na 1,20 zł.
26 czerwca 2018 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
13 czerwca 2018 PAMAPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
21 maja 2018 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 grudnia 2017 PAMAPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
29 listopada 2017 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 września 2017 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
26 czerwca 2017 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
29 maja 2017 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 kwietnia 2017 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
6 czerwca 2016 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
16 maja 2016 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 PAMAPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.321.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 września 2015 PAMAPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
4 września 2015 PAMAPOL Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii D.
1 września 2015 PAMAPOL Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
31 sierpnia 2015 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 sierpnia 2015 PAMAPOL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
17 sierpnia 2015 PAMAPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
29 czerwca 2015 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
29 maja 2015 PAMAPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 maja 2015 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
23 lutego 2015 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
2 lutego 2015 PAMAPOL Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
14 listopada 2014 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
5 listopada 2014 PAMAPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 sierpnia 2014 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 czerwca 2013 PAMAPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 PAMAPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 listopada 2012 PAMAPOL NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 czerwca 2012 PAMAPOL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
15 maja 2012 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 PAMAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 PAMAPOL WZA
16 maja 2011 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 PAMAPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.