Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 czerwca 2018

PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABADONRE ABA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ADMIRAL ADM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
ALTA AAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
APS APS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ARENAPL ARE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATM ATM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętej w 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AUXILIA AUX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BINARY BHX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BRAS BSA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CALESCO CLS NC NWZA ws. przywrócenia akcjom serii B, C, D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
CFI CFI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
CHERRY CHP NC NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
CIECH CIE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 euro na akcję.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
COMPERIA CPL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
DDISTANCE DDI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ECNOLOGY ECN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.
ELZAB ELZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EMPERIA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.
ERATONRG ERA NC ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
ERNE ERN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ERS ERS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
EUROCENT ERC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.
EUROHOLD EHG GPW ZWZA
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
EXCELLENC EXC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
FOOTHILLS FTL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
GARIN GAR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GEOTRANS GTS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
GHYDROGEN GHY NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GIGROUP GIG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.
GLGPHARMA GLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2017.
GRENEVIA GEA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GRMEDIA GME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
GRUPAEMM GEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
HORNIGOLD HRL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.
HUBTECH HUB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
HURTIMEX HRT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IAI IAI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
KINOPOL KPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
LARK LRK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
LARQ LRQ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
LOKATYBUD LBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
LSISOFT LSI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LUDUS LUD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017.
LUKARDI LUK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
M4B M4B NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MANYDEV MAN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
MDIENERGIA MDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MEDGALIC MGC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
MILKILAND MLK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MOSTALZAB MSZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MTENERGIA MTE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
NAVIMORIN NIN NC ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
NETMEDIA NEM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto oraz wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu.
NEURONE NRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NEXITY NXG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
NFPL NFP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
PBKM BKM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PCM PCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGFGROUP PGV GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PGO PGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
POLARISIT PIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku wypracowanego w 2017 r.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PREFABET PBB NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
PREFAGRP PFG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
PRESENT24 P24 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2017.
PRIMAMODA PMA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok oraz sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.
PROACTA PAC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.
QUMAK QMK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
REINO RNC GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
S4E S4E NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017.
SCPFL SCP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 BGN na akcję.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TERMOEXP TME NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
UNIFIED UFC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VEE VEE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.836 akcji serii D oraz 17.920 akcji serii F.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
WOLFSTF WTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
XSYSTEM XSM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.