CHERRY

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
8 sierpnia 2024 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
7 marca 2024 CHERRY Publikacja raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
2 sierpnia 2023 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
12 maja 2023 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 kwietnia 2023 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
28 lutego 2023 CHERRY Publikacja raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 CHERRY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
21 marca 2022 CHERRY Publikacja raportu za 2021 rok.
22 lutego 2022 CHERRY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
25 stycznia 2022 CHERRY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
22 grudnia 2021 CHERRY NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 listopada 2021 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 CHERRY NWZA ws. powołania członka RN.
12 sierpnia 2021 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
9 czerwca 2021 CHERRY NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
14 maja 2021 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
16 kwietnia 2021 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
23 lutego 2021 CHERRY Publikacja raportu za 2020 rok.
12 stycznia 2021 CHERRY Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 listopada 2020 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
6 sierpnia 2020 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
3 lipca 2020 CHERRY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 maja 2020 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 CHERRY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
19 marca 2020 CHERRY Publikacja raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 CHERRY Dzień pierwszego notowania na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 sierpnia 2019 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
7 czerwca 2019 CHERRY NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
14 maja 2019 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 CHERRY Publikacja raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 CHERRY NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 z 23 kwietnia 2018 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz dematerializacji akcji serii C, zmiany statutu, uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
9 listopada 2018 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 CHERRY NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
14 maja 2018 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
16 marca 2018 CHERRY Publikacja raportu za 2017 rok.
24 listopada 2017 CHERRY Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.150.000 akcji serii A oraz 103.500 akcji serii B.
30 sierpnia 2017 CHERRY Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
24 sierpnia 2017 CHERRY Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
23 sierpnia 2017 CHERRY Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B.
22 sierpnia 2017 CHERRY Początek budowy księgi popytu na akcje serii B.