COMPERIA

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2023 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
19 września 2023 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
19 września 2023 COMPERIA NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członków RN na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
14 czerwca 2023 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
19 maja 2023 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
7 marca 2023 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 września 2022 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 września 2022 COMPERIA NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółki w transakcjach nabywania akcji własnych od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami zarządu.
27 czerwca 2022 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021.
18 maja 2022 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
15 marca 2022 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 lutego 2022 COMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.082 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
4 listopada 2021 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020.
25 maja 2021 COMPERIA Wprowadzenie do odbioru na GPW 35.240 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
20 maja 2021 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 marca 2021 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
5 listopada 2020 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 czerwca 2020 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2019.
21 maja 2020 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
10 marca 2020 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 COMPERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.
24 maja 2019 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
5 marca 2019 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 grudnia 2018 COMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 grudnia 2018 COMPERIA Dzień ostatniego notowania na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
8 listopada 2018 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 listopada 2018 COMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
26 września 2018 COMPERIA Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
25 września 2018 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
24 września 2018 COMPERIA Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
1 sierpnia 2018 COMPERIA NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkom RN.
29 czerwca 2018 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
26 czerwca 2018 COMPERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2017.
4 czerwca 2018 COMPERIA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
24 maja 2018 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 COMPERIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
2 marca 2018 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 stycznia 2018 COMPERIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
19 grudnia 2017 COMPERIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
29 listopada 2017 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 COMPERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 kwietnia 2017 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
30 sierpnia 2016 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 czerwca 2016 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
13 maja 2016 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
28 sierpnia 2015 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 maja 2015 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
13 maja 2015 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
10 października 2014 COMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.907 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
1 września 2014 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 COMPERIA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
14 maja 2014 COMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
27 marca 2014 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
25 marca 2014 COMPERIA Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E. Wprowadzenie do obrotu na GPW 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 lutego 2014 COMPERIA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 lutego 2014 COMPERIA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
11 lutego 2014 COMPERIA Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
10 lutego 2014 COMPERIA Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
7 lutego 2014 COMPERIA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów indywidualnych.
1 lutego 2014 COMPERIA Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów indywidualnych.
31 stycznia 2014 COMPERIA Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
12 listopada 2013 COMPERIA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
11 września 2013 COMPERIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, zmian w statucie i zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN.
13 sierpnia 2013 COMPERIA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 sierpnia 2013 COMPERIA Wprowadzenie do obrotu na NC 21.134 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 czerwca 2013 COMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
14 maja 2013 COMPERIA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 COMPERIA Pierwszy dzień notowań na NC 220.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 kwietnia 2013 COMPERIA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 COMPERIA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 stycznia 2013 COMPERIA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
23 listopada 2012 COMPERIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 listopada 2012 COMPERIA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 COMPERIA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
10 maja 2012 COMPERIA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 COMPERIA WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN.
7 lutego 2012 COMPERIA Publikacja raportu za 2011 rok.
3 lutego 2012 COMPERIA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 grudnia 2011 COMPERIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 grudnia 2011 COMPERIA Debiut spółki na NC.