PCM

Data Spółka Wydarzenie
31 października 2019 PCM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
13 sierpnia 2019 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 lipca 2019 PCM NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
15 lipca 2019 PCM Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
8 lipca 2019 PCM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
5 lipca 2019 PCM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
28 czerwca 2019 PCM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
24 czerwca 2019 PCM Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.
18 czerwca 2019 PCM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
11 czerwca 2019 PCM Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
3 czerwca 2019 PCM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 oraz WIG.
23 maja 2019 PCM Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA. Zmiana ceny z 23,75 zł na 20 zł za sztukę.
22 maja 2019 PCM Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
13 maja 2019 PCM Początek I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
9 maja 2019 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 PCM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
28 marca 2019 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
13 marca 2019 PCM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
25 lutego 2019 PCM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
22 lutego 2019 PCM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
22 lutego 2019 PCM Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez PKO Leasing SA z 11,38 zł na 23 zł za sztukę.
21 lutego 2019 PCM Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska z 18,05 zł na 22,25 zł za sztukę.
7 lutego 2019 PCM Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska z 12,09 zł na 18,05 zł.
18 stycznia 2019 PCM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
3 stycznia 2019 PCM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
7 listopada 2018 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
29 sierpnia 2018 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 PCM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9 maja 2018 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 marca 2018 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 lipca 2017 PCM Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję.
6 lipca 2017 PCM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,36 zł na akcję.
5 lipca 2017 PCM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,36 zł na akcję.
27 czerwca 2017 PCM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
18 maja 2017 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 marca 2017 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 listopada 2016 PCM Wypłata dywidendy 5,50 zł na akcję.
16 listopada 2016 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 września 2016 PCM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
24 sierpnia 2016 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
23 czerwca 2016 PCM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,50 zł na akcję.
22 czerwca 2016 PCM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
16 czerwca 2016 PCM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
11 maja 2016 PCM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
14 marca 2016 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
6 listopada 2015 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 września 2015 PCM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
25 sierpnia 2015 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
22 lipca 2015 PCM NWZA ws. uzupełnienia składu RN I Wspólnej Kadencji, ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków RN, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
13 maja 2015 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 PCM Wypłata dywidendy 5,26 zł na akcję.
14 kwietnia 2015 PCM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,26 zł na akcję.
13 kwietnia 2015 PCM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,26 zł na akcję.
10 kwietnia 2015 PCM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
10 marca 2015 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5 listopada 2014 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 PCM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 PCM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
22 kwietnia 2014 PCM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
16 kwietnia 2014 PCM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 600.000 akcji serii A, 138.000 akcji serii B, 4.261.750 akcji serii C, 3.000.000 akcji serii D oraz 3.909.090 akcji serii E.
7 kwietnia 2014 PCM Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 kwietnia 2014 PCM Początek zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
2 kwietnia 2014 PCM Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
1 kwietnia 2014 PCM Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
20 marca 2014 PCM Początek zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
19 marca 2014 PCM Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.