MEDGALIC

Data Spółka Wydarzenie
12 grudnia 2020 MEDGALIC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2019 MEDGALIC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 MEDGALIC NWZA ws. nowego składu zarządu oraz wyboru nowego składu RN.
2 września 2019 MEDGALIC Publikacja raportów za I i II kwartał 2019 roku.
30 czerwca 2019 MEDGALIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 czerwca 2019 MEDGALIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
27 marca 2019 MEDGALIC NWZA ws. wyboru nowej RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2019 MEDGALIC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 MEDGALIC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 MEDGALIC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 MEDGALIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 MEDGALIC Publikacja raportu za 2017 rok.
21 maja 2018 MEDGALIC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
13 lutego 2018 MEDGALIC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 MEDGALIC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 MEDGALIC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 MEDGALIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2017 MEDGALIC Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 MEDGALIC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 MEDGALIC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MEDGALIC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 MEDGALIC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 MEDGALIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
1 czerwca 2016 MEDGALIC Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 MEDGALIC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 MEDGALIC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
8 lutego 2016 MEDGALIC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.715.849 akcji serii A oraz 1.093.071 akcji serii B.