SWISSMED

Data Spółka Wydarzenie
13 czerwca 2022 SWISSMED Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
4 kwietnia 2022 SWISSMED NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
7 marca 2022 SWISSMED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o.
25 lutego 2022 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
16 lutego 2022 SWISSMED NWZA ws. zmiany statutu.
2 lutego 2022 SWISSMED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o.
17 grudnia 2021 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
28 września 2021 SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.
10 września 2021 SWISSMED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera.
27 sierpnia 2021 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
5 sierpnia 2021 SWISSMED NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń, zmiany statutu oraz zmian w RN.
30 lipca 2021 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
28 lipca 2021 SWISSMED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera.
26 lutego 2021 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
18 grudnia 2020 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
31 sierpnia 2020 SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
21 sierpnia 2020 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
31 lipca 2020 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
28 lutego 2020 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
20 grudnia 2019 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
20 września 2019 SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
23 sierpnia 2019 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
31 lipca 2019 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
1 marca 2019 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
14 grudnia 2018 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
26 września 2018 SWISSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
29 sierpnia 2018 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
29 czerwca 2018 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
14 lutego 2018 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
24 stycznia 2018 SWISSMED NWZA ws. zmiany w składzie RN.
20 grudnia 2017 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
22 września 2017 SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
29 sierpnia 2017 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
19 czerwca 2017 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
14 lutego 2017 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
30 listopada 2016 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
23 września 2016 SWISSMED NWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
12 sierpnia 2016 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
17 czerwca 2016 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
17 czerwca 2016 SWISSMED NWZA ws. połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
12 lutego 2016 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
30 listopada 2015 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
14 sierpnia 2015 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
19 czerwca 2015 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
29 maja 2015 SWISSMED Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 maja 2015 SWISSMED Scalenie akcji w stosunku 10:1.
21 maja 2015 SWISSMED Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
18 maja 2015 SWISSMED Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 lutego 2015 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
1 grudnia 2014 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
28 listopada 2014 SWISSMED NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
12 sierpnia 2014 SWISSMED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
18 czerwca 2014 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
14 lutego 2014 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
29 listopada 2013 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
26 września 2013 SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2013 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
19 czerwca 2013 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
23 maja 2013 SWISSMED NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 lutego 2013 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
30 listopada 2012 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
11 października 2012 SWISSMED NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o.
17 sierpnia 2012 SWISSMED WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.03.2012r. oraz dalszego istnienia spółki.
10 sierpnia 2012 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
19 czerwca 2012 SWISSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
10 lutego 2012 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
3 czerwca 2011 SWISSMED WZA
16 maja 2011 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
21 lutego 2011 SWISSMED Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
26 listopada 2010 SWISSMED NWZA