PBKM

Data Spółka Wydarzenie
8 kwietnia 2022 PBKM Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
20 stycznia 2022 PBKM NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
27 grudnia 2021 PBKM Dzień wykupu akcji spółki przez Vita 34 AG i AOC Health GmbH po cenie 104,41 zł za akcję.
21 grudnia 2021 PBKM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
8 listopada 2021 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.479 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
17 września 2021 PBKM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
17 września 2021 PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 99.661 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
31 sierpnia 2021 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
14 lipca 2021 PBKM NWZA ws. zmiany terminu wykupu warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 15 lutego 2016 roku, nowego programu motywacyjnego oraz związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego.
30 czerwca 2021 PBKM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 PBKM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
4 grudnia 2020 PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
6 listopada 2020 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
18 sierpnia 2020 PBKM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
29 maja 2020 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 PBKM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
9 marca 2020 PBKM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.
24 lutego 2020 PBKM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.
15 listopada 2019 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 października 2019 PBKM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 sierpnia 2019 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 PBKM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
22 maja 2019 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
5 kwietnia 2019 PBKM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 lutego 2019 PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 918.728 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
23 listopada 2018 PBKM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
19 listopada 2018 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
26 października 2018 PBKM Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.234 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
27 sierpnia 2018 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 lipca 2018 PBKM Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
20 lipca 2018 PBKM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
19 lipca 2018 PBKM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
29 czerwca 2018 PBKM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
17 maja 2018 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 PBKM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 PBKM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 listopada 2017 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 lipca 2017 PBKM NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2017 PBKM Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
23 maja 2017 PBKM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
22 maja 2017 PBKM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
18 maja 2017 PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 PBKM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
31 marca 2017 PBKM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 PBKM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 PBKM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 PBKM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4 maja 2016 PBKM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
2 maja 2016 PBKM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 kwietnia 2016 PBKM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.752.227 akcji serii A, 203.600 akcji serii B, 30.600 akcji serii C, 484.400 akcji serii D, 232.200 akcji serii E, 1.630.000 akcji serii F, 94.200 akcji serii G, 32.000 akcji serii H, 163.000 akcji serii I, 112.593 akcji serii J.
18 kwietnia 2016 PBKM Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
13 kwietnia 2016 PBKM Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
12 kwietnia 2016 PBKM Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
11 kwietnia 2016 PBKM Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
4 kwietnia 2016 PBKM Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.