PGNIG

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2022 PGNIG Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z połączeniem ze spółką Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
17 listopada 2022 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
4 listopada 2022 PGNIG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20.
31 października 2022 PGNIG Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
10 października 2022 PGNIG NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej i spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.
18 sierpnia 2022 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2021.
19 maja 2022 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 września 2021 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
3 sierpnia 2021 PGNIG Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
19 lipca 2021 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
16 lipca 2021 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
21 czerwca 2021 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
20 maja 2021 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
25 marca 2021 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 sierpnia 2020 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
3 sierpnia 2020 PGNIG Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
20 lipca 2020 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
17 lipca 2020 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
24 czerwca 2020 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
4 czerwca 2020 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
12 marca 2020 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
7 sierpnia 2019 PGNIG Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
31 lipca 2019 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.
26 lipca 2019 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
25 lipca 2019 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
27 czerwca 2019 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
17 maja 2019 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 stycznia 2019 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3 grudnia 2018 PGNIG Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
26 listopada 2018 PGNIG Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
23 listopada 2018 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
21 listopada 2018 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
22 października 2018 PGNIG NWZA ws. zmiany statutu.
30 sierpnia 2018 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
23 maja 2018 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 maja 2018 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.
14 marca 2018 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
21 lutego 2018 PGNIG NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 oraz dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
13 listopada 2017 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 października 2017 PGNIG NWZA ws. zmiany statutu.
13 września 2017 PGNIG NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.
18 sierpnia 2017 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3 sierpnia 2017 PGNIG Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
19 lipca 2017 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
18 lipca 2017 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
28 czerwca 2017 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
25 maja 2017 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
8 marca 2017 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
24 listopada 2016 PGNIG NWZA ws. nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling SA Hotelu "Orient" oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita SA, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmiany w składzie RN.
9 listopada 2016 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od spółki PGNiG Technologie S.A. akcji spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa "GAZOPROJEKT" S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz udzielenia zarządowi PGNiG SA upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
12 sierpnia 2016 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
2 sierpnia 2016 PGNIG Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
20 lipca 2016 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
19 lipca 2016 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
28 czerwca 2016 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2015 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9 maja 2016 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4 marca 2016 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 grudnia 2015 PGNIG NWZA ws. zmian w składzie RN.
6 listopada 2015 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów, zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2015 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
4 sierpnia 2015 PGNIG Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
15 lipca 2015 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 lipca 2015 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
8 maja 2015 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 kwietnia 2015 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2014, wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
5 marca 2015 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
18 grudnia 2014 PGNIG NWZA ws. obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.
7 listopada 2014 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
24 września 2014 PGNIG NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na: obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice, na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.
4 września 2014 PGNIG Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
14 sierpnia 2014 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
12 sierpnia 2014 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
3 lipca 2014 PGNIG NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników BUD – GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji.
15 maja 2014 PGNIG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
9 maja 2014 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
26 marca 2014 PGNIG NWZA ws. zmian w składzie RN.
5 marca 2014 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
8 stycznia 2014 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew.
14 listopada 2013 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
3 października 2013 PGNIG Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
20 września 2013 PGNIG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
5 września 2013 PGNIG NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 lipca 2013 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
17 lipca 2013 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
26 czerwca 2013 PGNIG NWZA ws. połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A., wyrażenia zgody na zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółek Geofizyka Kraków S.A. oraz PNiG Jasło S.A.
14 maja 2013 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 PGNIG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
25 marca 2013 PGNIG NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.
19 marca 2013 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
30 stycznia 2013 PGNIG NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A.
18 grudnia 2012 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. oraz objęcia akcji spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu.
6 grudnia 2012 PGNIG NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego na wypłaty jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółki PGNiG Technologie S.A., zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A., przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r. i in.
12 listopada 2012 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 sierpnia 2012 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 sierpnia 2012 PGNIG NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników ZRG Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz byłych pracowników Centrali Spółki PGNiG S.A.
6 czerwca 2012 PGNIG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o., wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej spółki, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o.
15 maja 2012 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 PGNIG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 PGNIG NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
12 stycznia 2012 PGNIG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN PGNiG S.A.
7 grudnia 2011 PGNIG NWZA ws. m.in. przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.
10 listopada 2011 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
6 października 2011 PGNIG Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
5 października 2011 PGNIG NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A., użycia kapitału rezerwowego na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu.
20 września 2011 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
31 sierpnia 2011 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
10 sierpnia 2011 PGNIG NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych akcji spółki PGNiG ENERGIA S.A.
20 lipca 2011 PGNIG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
18 lipca 2011 PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
1 lipca 2011 PGNIG Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
7 czerwca 2011 PGNIG NWZA ws. zmiany praw do nieruchomości.
19 maja 2011 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. i udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.
12 maja 2011 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 PGNIG WZA
31 marca 2011 PGNIG NWZA ws. określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
20 marca 2011 PGNIG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
24 lutego 2011 PGNIG NWZA ws. określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki Autosan SA oraz użycia środków kapitału rezerwowego.
21 grudnia 2010 PGNIG NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek.
6 grudnia 2010 PGNIG NWZA ws. objęcia 100% akcji w spółce celowej ("SPV") z siedzibą w Szwecji.
10 listopada 2010 PGNIG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.