NEXITY

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 NEXITY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 NEXITY Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 NEXITY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 NEXITY Publikacja raportu za 2023 rok.
25 kwietnia 2024 NEXITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 listopada 2023 NEXITY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 NEXITY Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 NEXITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
30 maja 2023 NEXITY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 NEXITY Publikacja raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 NEXITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
8 listopada 2021 NEXITY NWZA ws. zmian w RN.
12 sierpnia 2021 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 NEXITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
13 maja 2021 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 marca 2021 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
9 listopada 2020 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 października 2020 NEXITY Początek notowań spółki EVEREST (EVE) pod nazwą NEXITY (NXG) w związku ze zmianą firmy.
30 września 2020 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 NEXITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
15 lipca 2020 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
23 kwietnia 2020 NEXITY NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.
29 listopada 2019 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 NEXITY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
7 maja 2019 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 NEXITY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
18 maja 2018 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 listopada 2017 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 lipca 2017 NEXITY Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 lipca 2017 NEXITY Scalenie akcji w stosunku 6:1.
21 lipca 2017 NEXITY Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 lipca 2017 NEXITY Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 maja 2017 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 NEXITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz kontynuacji działalności spółki.
20 marca 2017 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
29 listopada 2016 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
13 października 2016 NEXITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.700.000 akcji serii A, 3.300.000 akcji serii B, 3.000.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii F, 180.000 akcji serii G, 235.294 akcje serii H, 3.000 akcji serii H1.
30 września 2016 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 NEXITY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
16 maja 2016 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 NEXITY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 NEXITY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
30 kwietnia 2015 NEXITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 kwietnia 2015 NEXITY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
17 lutego 2015 NEXITY Początek notowań spółki WDMCP (WDC) pod nazwą EVEREST (EVE), w związku ze zmianą firmy.
6 lutego 2015 NEXITY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014.
19 stycznia 2015 NEXITY NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
26 listopada 2014 NEXITY Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.