NAVIMORIN

Data Spółka Wydarzenie
3 stycznia 2019 NAVIMORIN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2018 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
30 maja 2018 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 czerwca 2017 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
15 maja 2017 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2016 rok.
30 listopada 2016 NAVIMORIN NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
17 maja 2016 NAVIMORIN NWZA ws. zmiany statutu powołania członków RN III kadencji oraz określenia wynagrodzenia dla członków RN.
16 maja 2016 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 kwietnia 2016 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty netto za 2015 rok.
21 marca 2016 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
23 marca 2015 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
7 lipca 2014 NAVIMORIN NWZA ws. zmiany regulaminu RN, wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
20 marca 2014 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 NAVIMORIN NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 NAVIMORIN Pierwszy dzień notowań na NC 123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
16 maja 2013 NAVIMORIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
15 maja 2013 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2012 rok.
14 marca 2013 NAVIMORIN NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
14 lutego 2013 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 stycznia 2013 NAVIMORIN Split akcji w stosunku 1:2.
17 grudnia 2012 NAVIMORIN NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, podziału akcji, uchylenia uchwały nr 5 WZA z 15 września 2011 w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonania wyboru członków RN wybranych uprzednio w wyborach uzupełniających.
29 listopada 2012 NAVIMORIN Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2012 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
18 czerwca 2012 NAVIMORIN WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
15 maja 2012 NAVIMORIN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 NAVIMORIN Publikacja raportu za 2011 rok.
2 marca 2012 NAVIMORIN NWZA ws. obniżenia wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN, zmian w statucie, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i in.
14 lutego 2012 NAVIMORIN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 NAVIMORIN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 NAVIMORIN NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zwykłych, zabezpieczonych na akcjach oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 NAVIMORIN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
1 lipca 2011 NAVIMORIN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 czerwca 2011 NAVIMORIN Debiut spółki na NC.