MTENERGIA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 MTENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 czerwca 2024 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
29 maja 2024 MTENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
6 maja 2024 MTENERGIA NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 lutego 2024 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
18 sierpnia 2023 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
22 marca 2023 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
20 maja 2022 MTENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 MTENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 MTENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
7 lutego 2022 MTENERGIA NWZA ws. zmian w statucie oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
15 listopada 2021 MTENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 MTENERGIA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 MTENERGIA NWZA ws. połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.
17 maja 2021 MTENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020 r.
16 marca 2021 MTENERGIA Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
11 marca 2021 MTENERGIA Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 MTENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
9 listopada 2020 MTENERGIA NWZA ws. zmiany siedziby.
23 września 2020 MTENERGIA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
28 sierpnia 2020 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
6 sierpnia 2020 MTENERGIA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 MTENERGIA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
30 lipca 2020 MTENERGIA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
29 lipca 2020 MTENERGIA Publikacja raportu za 2019 rok.
13 lipca 2020 MTENERGIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
15 maja 2020 MTENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 marca 2020 MTENERGIA NWZA ws. zmiany statutu.
7 lutego 2020 MTENERGIA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 MTENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 października 2019 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
14 sierpnia 2019 MTENERGIA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok 2018.
31 maja 2019 MTENERGIA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MTENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MTENERGIA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MTENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MTENERGIA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 MTENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 MTENERGIA Publikacja raportu za 2017 rok.
27 kwietnia 2018 MTENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MTENERGIA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MTENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
9 października 2017 MTENERGIA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.