PMPG

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
23 listopada 2023 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
21 września 2023 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
4 lipca 2023 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 listopada 2021 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
21 września 2021 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
19 sierpnia 2021 PMPG NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego.
29 czerwca 2021 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
20 maja 2021 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
26 kwietnia 2021 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
8 września 2020 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
21 maja 2020 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 PMPG NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 września 2019 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
20 maja 2019 PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 kwietnia 2019 PMPG NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 listopada 2018 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 listopada 2018 PMPG NWZA ws. zmian w składzie RN.
18 września 2018 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
22 maja 2018 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 marca 2018 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 PMPG NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem zarządu, powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zmiany statutu.
20 listopada 2017 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
18 maja 2017 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4 kwietnia 2017 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 listopada 2016 PMPG NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
30 sierpnia 2016 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 maja 2016 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 PMPG ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
17 marca 2016 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 maja 2015 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 kwietnia 2015 PMPG ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany statutu.
19 marca 2015 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5 marca 2015 PMPG Początek notowań spółki POINTGROUP (PGM) pod nazwą PMPG (PGM), w związku ze zmianą firmy.
1 grudnia 2014 PMPG Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 listopada 2014 PMPG Scalenie akcji w stosunku 10:1.
21 listopada 2014 PMPG Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
17 listopada 2014 PMPG Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 listopada 2014 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 PMPG NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 października 2014 PMPG NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z 6 grudnia 2010 roku, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
21 maja 2014 PMPG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 PMPG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 listopada 2013 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 PMPG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
28 sierpnia 2013 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 czerwca 2013 PMPG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, kontynuacji działalności spółki, połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu.
13 maja 2013 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 sierpnia 2012 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 PMPG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 PMPG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 lutego 2012 PMPG NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
7 listopada 2011 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 PMPG WZA
6 maja 2011 PMPG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 PMPG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
6 grudnia 2010 PMPG NWZA ws. skupu akcji własnych oraz zmian w statucie.