Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 czerwca 2012

ENEA ENA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
7FIT 7FT NC WZA
ABCDATA ABC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ADUMA ADU NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AFHOL AFH NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
AGROMA AGM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ALEJA ALS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ANALIZY AOL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
APIS ASA NC WZA ws. m.in. pokrycia strat, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego.
APOLONIA APO NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
ARMATURA ARM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARTEFE NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ATMGRUPA ATG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji w celu umorzenia, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E.
ATONHT ATO NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
B3SYSTEM B3S GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
BALTICINV BCI NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
BELEAF BLF NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
BERLING BRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BLACKPOIN BPN NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLIRT BLR NC WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
BLKCHNLAB BTC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BLOOBER BLO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BOS BOS GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
BROADGATE BDG NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CALATRAVA CTC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
CASHFLOW CFL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
CCC CCC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COMP CMP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COOLMARK CLM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2011 rok.
CORMAY CRM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CUBEITG CTG GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych.
DCD DCD NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
DEBICA DBC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIGdiv.
DELKO DEL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
ECNOLOGY ECN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ELZAB ELZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
EMMERSON EMM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku.
EONET EON NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
ERG ERG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
ERNE ERN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EUROHOLD EHG GPW WZA
EUROSNACK ECK NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
F24 F24 NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FEMTECH FEM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 29.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkiem RN.
FITEN FTN NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
FONECO FNE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z o.o.
GENOMED GEN NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podziału akcji imiennych serii A na akcje imienne serii A1 oraz A2 oraz zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela.
GEOTREKK GTK NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 6 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
GIGROUP GIG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GOTFI GTF NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2011.
GREENTECH GRT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GREMINWES GIW GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, połączenia ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenia wartości nominalnej akcji.
GREMPCO GRM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GRJAGUAR GJA NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GRUPAREC GRC NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
HORNIGOLD HRL NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ICPD ICD NC WZA
IDH IDH NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IDMSA IDM GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
INDATA IDT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
INNOGENE IGN NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTERBUD ITB GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
IQMEDICA IQM NC WZA
KCI KCI GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
KCI KCI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
KCSP KCS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KOMPAP KMP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
KOMPLEKS KMS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011, określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej oraz zastawu rejestrowego, ustanowionych na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA.
KORBANK KOR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KRAKCHEM KCH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
KRUSZWICA KSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
LAURENPES LPS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji.
LSTECHHOM LSH NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LUG LUG NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok i wypłaty dywidendy.
LZMO LZM NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
MAKOLAB MLB NC WZA ws. m.in. podziału zysku.
MARSOFT MAR NC WZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2011.
MAXIPIZZA MXP NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
MBFGROUP MBF NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEW MSA NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
MILKPOL MLP NC WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
MMCPL MMC NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
MOBINI MOB NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MOBRUK MBR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MODECOM MOD NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MOMO MOM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
MUZA MZA GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, wprowadzenia programu opcji menedżerskich dla kadry zarządzającej.
NICOGAMES NGS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NORTCOAST NCT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ONE2ONE O2O GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
OPENNET OPE NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
ORZLOPONY ORL NC WZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy oraz przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
PBOANIOLA PBO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
PCZ PCZ NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E-1,E-2,E-3, F na akcje zwykłe na okaziciela, emisji obligacji na okaziciela.
PETROLINV OIL GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
PFLEIDER PFL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 do 31.12.2011.
PLASMA PSM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
POLAQUA PQA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
POLARISIT PIT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
POLCOLORIT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
POLFA PLF NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
POLJADLO PLJ GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
POLJADLO PLJ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
POLNORD PND GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
PPRICE PPR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PREMFOOD PFR NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PROTEKTOR PRT GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
QUERCUS QRS GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
QUERCUS QRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
RAWLPLUG RWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
REDWOOD RWD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
RODAN ROD NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
RUCHCHORZ RCW NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
SANWIL SNW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
SAULETECH SLT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SEKA SEA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC WZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
SFINKS SFS GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki, dochodzenia odszkodowania za szkodę przy sprawowaniu zarządu przez członków zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
SLR SLR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
SPAC1 SP1 NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
STARHEDGE SHG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
STEMCELLS SCS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
TAMEX TOS NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
TAXNET TXN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz wyrażenia zgody zarządowi na nabycie akcji imiennych serii A celem ich dalszego umorzenia.
TELESTO TLO NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
TESGAS TSG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TIM TIM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku, wypłaty dywidendy oraz odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
TRITON TRI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
UNFOLD UNF GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
UNIBEP UNI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VISION VIV NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WASPOL WAP NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WDX WDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
WERTHHOLZ WHH NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych.
WIDOKEN WDK NC WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
WOJAS WOJ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
YELLOWBOS YBS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
YOLO YOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOSHI YOS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ZAMET ZMT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ZOC ZOC NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.