B3SYSTEM

Data Spółka Wydarzenie
22 marca 2018 B3SYSTEM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2017 B3SYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 B3SYSTEM Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 B3SYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 B3SYSTEM Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 B3SYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 B3SYSTEM Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
25 lipca 2016 B3SYSTEM NWZA ws. wyboru członków RN.
23 czerwca 2016 B3SYSTEM ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2016 B3SYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 B3SYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 B3SYSTEM Publikacja raportu za 2015 rok.
5 stycznia 2016 B3SYSTEM NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
16 listopada 2015 B3SYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 B3SYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 B3SYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek.
20 maja 2015 B3SYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 144.709 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
15 maja 2015 B3SYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 B3SYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
4 marca 2015 B3SYSTEM NWZA ws. uchylenia uchwał nr 9/2010, 10/2010 i 11/2010 z dnia 30.10.2010, zmiany uchwały nr 7 z 12.08.2014, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji oraz zmiany statutu.
11 grudnia 2014 B3SYSTEM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 grudnia 2014 B3SYSTEM Scalenie akcji w stosunku 10:1.
27 listopada 2014 B3SYSTEM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2014 B3SYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 B3SYSTEM Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
12 sierpnia 2014 B3SYSTEM NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 czerwca 2014 B3SYSTEM NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 B3SYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 B3SYSTEM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
27 marca 2014 B3SYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
21 marca 2014 B3SYSTEM Publikacja raportu za 2013 rok.
2 grudnia 2013 B3SYSTEM NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
14 listopada 2013 B3SYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 B3SYSTEM Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
20 sierpnia 2013 B3SYSTEM NWZA ws. zmian w składzie RN.
6 czerwca 2013 B3SYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 B3SYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 marca 2013 B3SYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
23 stycznia 2013 B3SYSTEM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wysokości wynagrodzeń członków RN.
29 czerwca 2012 B3SYSTEM Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
15 kwietnia 2011 B3SYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
22 lutego 2011 B3SYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
30 listopada 2010 B3SYSTEM NWZA ws. połączenia ze spółką Copi SA oraz ze spółką Navipro Sp. z o.o.