CCC

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
19 lipca 2024 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.878.535 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
20 czerwca 2024 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
12 czerwca 2024 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
5 kwietnia 2024 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
26 marca 2024 CCC NWZA ws. wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o.o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.
8 lutego 2024 CCC Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2023 roku.
29 listopada 2023 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
11 października 2023 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
31 sierpnia 2023 CCC NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o. oraz połączenia CCC Spółka Akcyjna ze spółką zależną CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
14 czerwca 2023 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
12 czerwca 2023 CCC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
16 maja 2023 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.121.465 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
17 kwietnia 2023 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 CCC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
6 lutego 2023 CCC Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
1 grudnia 2022 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
17 listopada 2022 CCC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
25 października 2022 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
15 czerwca 2022 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.
25 maja 2022 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
20 kwietnia 2022 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 listopada 2021 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
8 listopada 2021 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
13 października 2021 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
6 września 2021 CCC NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
3 sierpnia 2021 CCC NWZA ws. zbycia CCC Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
22 czerwca 2021 CCC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
11 czerwca 2021 CCC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.
31 maja 2021 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
18 maja 2021 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
14 grudnia 2020 CCC NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zmiany w akcie założycielskim spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz umowy spółki CCC.eu Sp. z.o.o.
27 października 2020 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 czerwca 2020 CCC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 maja 2020 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
28 maja 2020 CCC Dzień ostatniego notowania na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 maja 2020 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
24 kwietnia 2020 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 kwietnia 2020 CCC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 marca 2020 CCC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
30 października 2019 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
1 października 2019 CCC Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
26 września 2019 CCC NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu.
17 września 2019 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
16 września 2019 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
3 września 2019 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 CCC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 CCC NWZA ws. zwiększenia liczebności RN kadencji 2017-2019, powołania członka RN, zmiany przewodniczącego RN oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14 marca 2019 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 CCC Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
19 września 2018 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
18 września 2018 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
24 sierpnia 2018 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 lipca 2018 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 czerwca 2018 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
15 maja 2018 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
6 października 2017 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
21 września 2017 CCC Wypłata dywidendy 2,59 zł na akcję.
7 września 2017 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,59 zł na akcję.
6 września 2017 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,59 zł na akcję.
31 sierpnia 2017 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
8 czerwca 2017 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
15 maja 2017 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
27 marca 2017 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.100 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 lutego 2017 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 stycznia 2017 CCC NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
10 listopada 2016 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
13 września 2016 CCC Wypłata dywidendy 2,19 zł na akcję.
31 sierpnia 2016 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,19 zł na akcję.
30 sierpnia 2016 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję.
25 sierpnia 2016 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
19 sierpnia 2016 CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 727.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2 czerwca 2016 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
12 maja 2016 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 CCC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
25 lutego 2016 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 grudnia 2015 CCC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
6 listopada 2015 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 października 2015 CCC Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję.
23 września 2015 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
22 września 2015 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
25 sierpnia 2015 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 6 NWZA z 19 grudnia 2012 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
7 maja 2015 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 CCC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
24 lutego 2015 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
10 października 2014 CCC Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
26 września 2014 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
24 września 2014 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
28 sierpnia 2014 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 CCC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
8 maja 2014 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 lutego 2014 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
11 października 2013 CCC Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
26 września 2013 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
24 września 2013 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
20 września 2013 CCC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
29 sierpnia 2013 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 CCC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
9 maja 2013 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 CCC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
20 lutego 2013 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 grudnia 2012 CCC NWZA ws. zmiany zasad wynagradzania członków RN, powołania członka RN, zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru.
8 listopada 2012 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
16 października 2012 CCC Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
27 września 2012 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
25 września 2012 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
29 sierpnia 2012 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 CCC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
10 maja 2012 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
6 marca 2012 CCC NWZA ws. powołania nowego członka RN.
20 lutego 2012 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
27 września 2011 CCC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
9 września 2011 CCC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
7 września 2011 CCC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
29 sierpnia 2011 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 czerwca 2011 CCC WZA
10 maja 2011 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 CCC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 lutego 2011 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 listopada 2010 CCC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.