PBOANIOLA

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2015 PBOANIOLA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
30 października 2015 PBOANIOLA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 PBOANIOLA Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 PBOANIOLA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 PBOANIOLA Publikacja raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 PBOANIOLA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PBOANIOLA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 września 2014 PBOANIOLA Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
28 lipca 2014 PBOANIOLA NWZA ws. wyboru członków RN.
23 czerwca 2014 PBOANIOLA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 PBOANIOLA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 PBOANIOLA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PBOANIOLA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 PBOANIOLA Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
10 czerwca 2013 PBOANIOLA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 PBOANIOLA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 PBOANIOLA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
4 września 2012 PBOANIOLA Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
29 czerwca 2012 PBOANIOLA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
22 maja 2012 PBOANIOLA WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
19 kwietnia 2012 PBOANIOLA NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
28 marca 2012 PBOANIOLA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
8 lipca 2011 PBOANIOLA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-Budownictwo.
6 lipca 2011 PBOANIOLA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B i C.
5 lipca 2011 PBOANIOLA Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 maja 2011 PBOANIOLA Debiut spółki na GPW.
27 kwietnia 2011 PBOANIOLA Przydział akcji.
21 kwietnia 2011 PBOANIOLA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
19 kwietnia 2011 PBOANIOLA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje.
14 kwietnia 2011 PBOANIOLA Zakończenie (do godz. 14:00) przyjmowania deklaracji nabycia akcji w ramach transzy instytucjonalnej.
12 kwietnia 2011 PBOANIOLA Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji nabycia akcji w ramach transzy instytucjonalnej.