MEW

Data Spółka Wydarzenie
19 lutego 2014 MEW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za II i III kwartał 2013r.
14 listopada 2013 MEW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 września 2013 MEW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 MEW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 MEW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
12 czerwca 2013 MEW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 czerwca 2013 MEW Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MEW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MEW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
6 grudnia 2012 MEW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2012 MEW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MEW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 MEW WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
14 czerwca 2012 MEW Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MEW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MEW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 MEW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2011 MEW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 MEW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 MEW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
17 maja 2011 MEW WZA
16 maja 2011 MEW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 MEW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2011 MEW Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2010 rok.
8 listopada 2010 MEW NWZA