GRJAGUAR

Data Spółka Wydarzenie
23 lipca 2018 GRJAGUAR Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
31 maja 2018 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
3 lipca 2017 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
29 grudnia 2016 GRJAGUAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GRJAGUAR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
4 sierpnia 2016 GRJAGUAR NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i założycieli spółki, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników, emisji Warrantów Subskrypcyjnych i in.
6 lipca 2016 GRJAGUAR Dzień pierwszego notowania na NC 6.069.115 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
21 czerwca 2016 GRJAGUAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
8 marca 2016 GRJAGUAR Zakończenie zapisów na akcje serii D.
17 lutego 2016 GRJAGUAR Początek zapisów na akcje serii D.
12 lutego 2016 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
23 listopada 2015 GRJAGUAR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
13 listopada 2015 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 października 2015 GRJAGUAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 GRJAGUAR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
22 czerwca 2015 GRJAGUAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
27 maja 2015 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 GRJAGUAR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
18 czerwca 2014 GRJAGUAR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 maja 2014 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GRJAGUAR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
21 czerwca 2013 GRJAGUAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 GRJAGUAR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 GRJAGUAR WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
25 maja 2012 GRJAGUAR Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 GRJAGUAR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 GRJAGUAR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 listopada 2011 GRJAGUAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 listopada 2011 GRJAGUAR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
15 listopada 2011 GRJAGUAR Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
7 listopada 2011 GRJAGUAR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
28 września 2011 GRJAGUAR Debiut spółki na NC.