ARMATURA

Data Spółka Wydarzenie
10 marca 2014 ARMATURA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
23 stycznia 2014 ARMATURA Dzień wykupu akcji spółki przez Fundusz PZU po cenie 1,70 zł za akcję.
16 stycznia 2014 ARMATURA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
3 stycznia 2014 ARMATURA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
10 grudnia 2013 ARMATURA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
27 listopada 2013 ARMATURA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
15 listopada 2013 ARMATURA NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na GPW, poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ oraz zmian w RN.
13 listopada 2013 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
18 października 2013 ARMATURA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
19 września 2013 ARMATURA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
27 sierpnia 2013 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 maja 2013 ARMATURA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2012r. z kapitału zapasowego.
12 marca 2013 ARMATURA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
13 lipca 2012 ARMATURA Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 czerwca 2012 ARMATURA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
27 czerwca 2012 ARMATURA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
8 maja 2012 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 ARMATURA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
25 kwietnia 2012 ARMATURA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3, A4 i G.
13 marca 2012 ARMATURA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
7 listopada 2011 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
16 września 2011 ARMATURA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
18 sierpnia 2011 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
15 lipca 2011 ARMATURA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2011 ARMATURA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
28 czerwca 2011 ARMATURA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
11 maja 2011 ARMATURA WZA
9 maja 2011 ARMATURA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ARMATURA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 grudnia 2010 ARMATURA NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
10 listopada 2010 ARMATURA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.