AGROMA

Data Spółka Wydarzenie
24 maja 2017 AGROMA Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
10 listopada 2016 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 AGROMA Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
8 listopada 2015 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 sierpnia 2015 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 AGROMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
8 maja 2015 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
13 lutego 2015 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 AGROMA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2014 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
14 lutego 2014 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
2 lipca 2013 AGROMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
4 czerwca 2013 AGROMA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
2 kwietnia 2013 AGROMA NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
14 lutego 2013 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 AGROMA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
9 maja 2012 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
14 lutego 2012 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 listopada 2011 AGROMA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3 listopada 2011 AGROMA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
26 lipca 2011 AGROMA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 czerwca 2011 AGROMA WZA
9 maja 2011 AGROMA Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
14 lutego 2011 AGROMA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.