FONECO

Data Spółka Wydarzenie
17 stycznia 2014 FONECO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
12 grudnia 2013 FONECO Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
29 listopada 2013 FONECO NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku.
14 listopada 2013 FONECO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FONECO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 FONECO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
15 maja 2013 FONECO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 FONECO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 FONECO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FONECO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FONECO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 FONECO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z o.o.
15 maja 2012 FONECO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 FONECO Publikacja raportu za 2011 rok.
7 marca 2012 FONECO NWZA ws. zmian w składzie RN.
24 lutego 2012 FONECO Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 lutego 2012 FONECO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 grudnia 2011 FONECO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
15 grudnia 2011 FONECO Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
25 listopada 2011 FONECO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
14 listopada 2011 FONECO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 FONECO Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
8 listopada 2011 FONECO Scalenie akcji w stosunku 29:1.
4 listopada 2011 FONECO NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 października 2011 FONECO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 października 2011 FONECO Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
8 września 2011 FONECO NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2011 FONECO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 FONECO WZA
16 maja 2011 FONECO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 FONECO Publikacja raportu za 2010 rok.
10 lutego 2011 FONECO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
1 lutego 2011 FONECO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
26 stycznia 2011 FONECO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
18 listopada 2010 FONECO NWZA ws. upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
12 listopada 2010 FONECO Zakończenie zapisów na akcje serii C.
2 listopada 2010 FONECO Początek zapisów na akcje serii C.
14 października 2010 FONECO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.