PCZ

Data Spółka Wydarzenie
29 marca 2016 PCZ Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
15 lutego 2016 PCZ Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PCZ Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 września 2015 PCZ NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN, zwrócenia się do syndyka do udzielenia wyjaśnień i in.
14 sierpnia 2015 PCZ Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 PCZ Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
25 czerwca 2015 PCZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
29 maja 2015 PCZ Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PCZ Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PCZ Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 stycznia 2015 PCZ NWZA ws. m.in. przeniesienia notowań akcji z NC na GPW, zmiany uchwały NR 9/ZWZ/2014 WZA z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 PCZ Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PCZ Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 lipca 2014 PCZ Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
25 czerwca 2014 PCZ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
23 czerwca 2014 PCZ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
17 czerwca 2014 PCZ ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
15 maja 2014 PCZ Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 PCZ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PCZ Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 listopada 2013 PCZ NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wprowadzenia regulaminu RN i WZA oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 PCZ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PCZ Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
16 lipca 2013 PCZ Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
1 lipca 2013 PCZ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
27 czerwca 2013 PCZ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
24 czerwca 2013 PCZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2013 PCZ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 PCZ Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 października 2012 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
21 września 2012 PCZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E-1, E-2, E-3 i F.
22 sierpnia 2012 PCZ Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
3 sierpnia 2012 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
31 lipca 2012 PCZ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
27 lipca 2012 PCZ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
29 czerwca 2012 PCZ WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E-1,E-2,E-3, F na akcje zwykłe na okaziciela, emisji obligacji na okaziciela.
12 czerwca 2012 PCZ Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 czerwca 2012 PCZ Scalenie akcji w stosunku 100:1.
30 maja 2012 PCZ Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
24 maja 2012 PCZ Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 maja 2012 PCZ NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 8/NWZ/2011 NWZA z 3 czerwca 2011, w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, uchylenia uchwały nr 36/ZWZ/2011 ZWZA z 20 kwietnia 2011 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C i D.
26 kwietnia 2012 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
10 kwietnia 2012 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 PCZ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 PCZ Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
21 września 2011 PCZ Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 września 2011 PCZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I i J.
16 września 2011 PCZ Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
1 sierpnia 2011 PCZ Debiut spółki na NC.