F24

Data Spółka Wydarzenie
2 października 2012 F24 Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
11 sierpnia 2012 F24 Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 F24 WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 F24 Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 F24 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 F24 Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
31 stycznia 2012 F24 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 stycznia 2012 F24 Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5 stycznia 2012 F24 Początek notowań spółki FRESH24 (F24) pod nazwą F24 (F24), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2011 F24 Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 F24 Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 listopada 2011 F24 NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody i potwierdzenia zbycia wybranych aktywów.
27 września 2011 F24 Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
13 września 2011 F24 Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 sierpnia 2011 F24 Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 lipca 2011 F24 Dzień ustalenia poboru akcji serii C.
11 lipca 2011 F24 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz w sprawie zmiany statutu.
29 czerwca 2011 F24 WZA
15 czerwca 2011 F24 Publikacja raportu za 2010 rok.
7 czerwca 2011 F24 Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
2 czerwca 2011 F24 Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2 czerwca 2011 F24 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
13 maja 2011 F24 Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
15 lutego 2011 F24 Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 lutego 2011 F24 Debiut spółki na NC.