ADUMA

Data Spółka Wydarzenie
12 czerwca 2015 ADUMA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
2 czerwca 2015 ADUMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ADUMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 lutego 2015 ADUMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
23 grudnia 2014 ADUMA NWZA ws. zmian w składzie RN.
4 grudnia 2014 ADUMA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2014 ADUMA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ADUMA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 maja 2014 ADUMA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ADUMA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 ADUMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ADUMA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ADUMA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ADUMA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 ADUMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
13 czerwca 2013 ADUMA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ADUMA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ADUMA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 ADUMA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
12 czerwca 2012 ADUMA Publikacja raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 ADUMA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
24 lutego 2012 ADUMA Debiut spółki na NC.