SFINKS

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
29 maja 2024 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
7 maja 2024 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.389.333 akcje zwykłe na okaziciela serii R.
26 kwietnia 2024 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 SFINKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
30 maja 2023 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
19 maja 2023 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.052 akcje zwykłe na okaziciela serii R.
27 kwietnia 2023 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 marca 2023 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji serii L, 433.332 akcje serii M, 3.497.952 akcje serii R.
29 listopada 2022 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
30 maja 2022 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia w trybie art. 397 k.s.h.
18 czerwca 2021 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
29 lipca 2020 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 lipca 2019 SFINKS NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
28 czerwca 2019 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
30 maja 2019 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 listopada 2018 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 czerwca 2018 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
28 maja 2018 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
22 lutego 2018 SFINKS NWZA ws. wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.
13 lutego 2018 SFINKS NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
19 stycznia 2018 SFINKS NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
29 listopada 2017 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
19 września 2017 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
30 czerwca 2017 SFINKS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
30 maja 2017 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
21 marca 2017 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1.12.2015 do 31.12.2016.
27 stycznia 2017 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 413 338 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
20 stycznia 2017 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.12.2015 do 31.12.2016.
17 października 2016 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
22 sierpnia 2016 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
1 sierpnia 2016 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
31 maja 2016 SFINKS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
14 kwietnia 2016 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
18 lutego 2016 SFINKS Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 do 30.11.2015.
18 listopada 2015 SFINKS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
28 września 2015 SFINKS NWZA ws. zmian statutu.
14 sierpnia 2015 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
15 maja 2015 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
16 marca 2015 SFINKS NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 lutego 2015 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
14 listopada 2014 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
1 września 2014 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
26 czerwca 2014 SFINKS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2014 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
30 kwietnia 2014 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 236.842 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
20 grudnia 2013 SFINKS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG-Plus wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
20 grudnia 2013 SFINKS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
29 sierpnia 2013 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.210.374 akcji serii K i 2.200.000 akcji serii L.
29 czerwca 2013 SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
15 maja 2013 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 SFINKS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 SFINKS WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki, dochodzenia odszkodowania za szkodę przy sprawowaniu zarządu przez członków zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
15 maja 2012 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
23 lutego 2012 SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
2 listopada 2011 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
31 października 2011 SFINKS Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
31 sierpnia 2011 SFINKS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
3 sierpnia 2011 SFINKS NWZA ws. zmiany w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
27 lipca 2011 SFINKS Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
7 czerwca 2011 SFINKS WZA
6 czerwca 2011 SFINKS Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
27 maja 2011 SFINKS Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
26 maja 2011 SFINKS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
16 maja 2011 SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 SFINKS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
14 marca 2011 SFINKS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, przyjęcia programu motywacyjnego.
31 stycznia 2011 SFINKS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej.