REDWOOD

Data Spółka Wydarzenie
30 listopada 2020 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
1 lutego 2020 REDWOOD Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
29 listopada 2019 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 REDWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok i dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
12 października 2017 REDWOOD NWZA ws. zmian w składzie RN.
2 października 2017 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 REDWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2017 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
29 listopada 2016 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 maja 2016 REDWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
16 maja 2016 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
11 marca 2016 REDWOOD NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 REDWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
15 maja 2015 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
17 grudnia 2014 REDWOOD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
16 grudnia 2014 REDWOOD Scalenie akcji w stosunku 10:1.
9 grudnia 2014 REDWOOD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 grudnia 2014 REDWOOD Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2014 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 października 2014 REDWOOD NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
6 czerwca 2014 REDWOOD Początek notowań spółki COMPLEX (CMX) pod nazwą REDWOOD (RWD), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2014 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 REDWOOD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 czerwca 2013 REDWOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
15 maja 2013 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
16 lipca 2012 REDWOOD Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
29 czerwca 2012 REDWOOD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
27 czerwca 2012 REDWOOD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
11 czerwca 2012 REDWOOD WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 REDWOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 REDWOOD NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
12 maja 2011 REDWOOD WZA
20 marca 2011 REDWOOD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.