Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 listopada 2021

ASTRO ASR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BRAND24 B24 GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DBENERGY DBE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
DENTAMDC DAM NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
IMCOMPANY IMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 euro na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MURAPOL MUR GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WASKO WAS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – prezesem zarządu WASKO S.A oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą - wiceprezesem zarządu WASKO S.A.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

wtorek 23 listopada 2021

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ABPL ABE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BIOMEDLUB BML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.265.202 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
EC2 EC2 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ENELMED ENE GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GIGROUP GIG GPW Początek notowań spółki WORKSERV (WSE) pod nazwą GIGROUP (GIG) w związku ze zmianą firmy.
IMCOMPANY IMC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.
K2HOLDING K2H GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MURAPOL MUR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
POLTREG PTG GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.250 akcji serii A1, 348.750 akcji serii B, 161.250 akcji serii C, 298.508 akcji serii D, 149.254 akcje serii E, 700.000 akcji serii F, 497.513 akcji serii G, 348.259 akcji serii H, 332.500 akcji serii I oraz 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

środa 24 listopada 2021

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III półrocze 2021 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENELMED ENE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GRUPAPRACUJ GPC GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
PRAIRIE PDZ GPW ZWZA
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PUNCHPUNK PPG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STSHOLDING STH GPW Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ZENERIS ZEN NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.530.000 akcji serii A oraz 229.010 akcji serii B.

czwartek 25 listopada 2021

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AGROMEP AGP NC NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, zmiany statutu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CDRL CDL GPW NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GROCLIN GCN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SKOTAN SKT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STSHOLDING STH GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

piątek 26 listopada 2021

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AMPLI APL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AUGA AUG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BEST BST GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ERBUD ERB GPW NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN dotychczasowej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2021 w wysokości 0,17 zł na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
NANOGROUP NNG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PHARMENA PHR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
POLTREG PTG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
QUANTUM QNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RAINBOW RBW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
URSUS URS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.